Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Afdelingen

Vwo

Het gymnasium en het atheneum vormen samen het vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een zelfstandige, nieuwsgierige en onderzoekende (werk)houding passen bij een vwo-leerling, die zich immers voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs.

Al vanaf het eerste leerjaar is er de mogelijkheid om in een atheneum- of in een gymnasiumklas te starten. In het eerste leerjaar gymnasium heb je het vak Latijn. In de tweede klas komt daar Grieks bij.

Uitdaging
Onze vwo-leerlingen bieden we culturele en intellectuele vorming en uitdagingen. We stimuleren een brede interesse op dit gebied. Voor de vwo-leerling hebben we een uitdagend aanbod binnen en buiten de lessen. Voorbeelden hiervan zijn Cambridge English voor leerlingen die Engels leuk vinden en goed in Engels zijn waarbij je meerdere internationaal erkende diploma’s kunt halen. Ook kun je vanaf de eerste klas U-Talent modules volgen. U-Talent is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en verschillende middelbare scholen, onder andere de Kalsbeek. We organiseren activiteiten voor leerlingen die interesse hebben in de exacte vakken. Dit is voor een deel bij de Universiteit Utrecht tijdens moduledagen over bijvoorbeeld de plastic soep en het regenwoud. Ook op school worden modules gegeven, bijvoorbeeld over geneeskunde en robotica. Je kunt debattrainingen volgen met een debatteam, waarbij je voorbereid wordt op deelname aan debatwedstrijden. Het debatteam van het Kalsbeek College is al regelmatig in de prijzen gevallen.

Onderzoeken
Daarnaast is er op het hele vwo een onderzoekslijn. Het Kalsbeek College is verbonden aan het landelijke netwerk WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland), waar leren onderzoeken en onderzoekend leren centraal staan. Je leert op het vwo academische vaardigheden bij de diverse talentmodules zoals sterrenkunde en inleiding tot de psychologie. Voor de meer praktisch ingestelde vwo-leerling hebben we de Vecon Business School.

Cum laude
In de onderbouw bestaat de mogelijkheid om aan het einde van het jaar een Cum Laude rapport te krijgen. Dat houdt het volgende in: het gemiddelde van alle vakken is ten minste een 8 (hiervoor worden de afgeronde rapportcijfers gebruikt) en het laagste rapportcijfer is niet lager dan een 7.

Havo

Havo is hoger algemeen voortgezet onderwijs. Met een havo-diploma van het Kalsbeek College begint een leerling goed voorbereid aan een hbo-studie. Na het brugjaar in de havo-6 stroom (mavo/havo-brugklas) of de havo/vwo-dakpanklas vervolgt een leerling zijn schoolcarrière in de havo-stroom.

Ruimte voor uitdaging, ontwikkeling en talent is er genoeg. Bijvoorbeeld met Cambridge English. Voor exacte talenten is er het uitdagend talentprogramma U-Talent en op het gebied van kunst zijn er talloze projecten, zoals het theaterproject in 4 havo. Sportieve leerlingen kunnen in 4 en 5 havo het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen. Bij de Vecon Business School staat het starten en runnen van een eigen bedrijf centraal. Iedereen doet in het vierde leerjaar mee met de zorgweek. In 3 havo volgen alle leerlingen na de meivakantie de zogenoemde sterperiode. De leerlingen volgen dan alleen hun gekozen vakken. Dit ter voorbereiding op de bovenbouw.

Havo-6

Onze unieke 6-jarige mavo/havo-route is bedoeld voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies die de ambitie hebben om een havo-diploma te halen. Leerlingen in havo-6 bieden we uitdaging, maatwerk en docenten met leservaring in havo-klassen. De docenten zorgen voor een optimale aansluiting op de havo. In 6 jaar tijd halen leerlingen in de havo-6 stroom zowel een mavo- als een havo-diploma.