Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Afdelingen

Vwo

Het gymnasium en het atheneum vormen samen het vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Deze leerlingen hebben een goede motivatie en onderzoekende instelling nodig om de opleiding te halen. Al vanaf het eerste leerjaar is er de mogelijkheid om in een atheneum- of in een gymnasiumklas te starten. In het 1e leerjaar gymnasium heb je het vak Latijn. In de 2e klas komt daar Grieks bij.

Onze vwo-leerlingen bieden we culturele en intellectuele vorming en uitdagingen. We stimuleren een brede interesse op dit gebied. Voor de vwo plus-leerling hebben we een uitdagend aanbod binnen en buiten de lessen. Voorbeelden hiervan zijn Cambridge English, U-Talent, debatwedstrijden, onderzoekslijn en de diverse talentmodules.

In de onderbouw bestaat de mogelijkheid om aan het einde van het jaar een Cum Laude rapport te krijgen. Dat houdt het volgende in: het gemiddelde van alle vakken is ten minste een 8 (hiervoor worden de afgeronde rapportcijfers gebruikt) en het laagste rapportcijfer is niet lager dan een 7.

Havo

Havo is hoger algemeen voortgezet onderwijs. Met een havo-diploma van het Kalsbeek College begint een leerling goed voorbereid aan een hbo-studie. Na het brugjaar in de mavo/havo- of de havo/vwo-dakpanklas vervolgt een leerling zijn schoolcarrière in de havo-stroom.

Ruimte voor uitdaging, ontwikkeling en talent is er genoeg. Bijvoorbeeld met Cambridge English. Voor exacte talenten is er een uitdagend talentprogramma en op het gebied van kunst is het theaterproject in 4-havo een hoogtepunt. Sportieve leerlingen kunnen in 4 en 5 havo het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen. Iedereen doet in het vierde leerjaar mee met de zorgweek.

Havo-6

Deze 6-jarige mavo/havo-route is bedoeld voor leerlingen die de ambitie hebben om een havo-diploma te halen. Leerlingen in havo-6 bieden we uitdaging, maatwerk en docenten met leservaring in havo-klassen. De docenten zorgen voor een optimale aansluiting op de havo. In 6 jaar tijd halen leerlingen in de havo-6 stroom zowel een mavo- als een havo-diploma.