Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Eindexamen

Bijna alle vakken in de bovenbouw kennen een Schoolexamen (SE). Dat is de beoordeling van vakken op schoolniveau. Het grootste deel van de vakken in de bovenbouw kent ook een Centraal Examen (CE), dat landelijk wordt afgenomen in het examenjaar. Je kunt pas deelnemen aan het CE als het SE is afgerond.

Het Schoolexamen begint in havo en vwo in het 4e leerjaar en voor havo-6 in het 3e leerjaar. Alle eisen van het Schoolexamen staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Per vak vind je een beschrijving.