Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Lessentabel

Lessentabel leerjaar 1, leerjaar 2, 3-havo, 3-atheneum en 3-gymnasium

Vak 1mh 1hv 1a 1g 2h6 2h 2a 2g 3h 3a 3g
Nederlands 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Frans 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Duits 2 3 3 3 3 3 2,5
Engels 3 3 3,5 3,5 3 3 3 2 3 3 2,5
Grieks 3 3
Latijn 1,5 3 3
mythe en werkelijkheid 1 1
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2
economie 2 2 2 2
wiskunde 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
natuurkunde 2 2 2 2 2 2
scheikunde 2 2 2
biologie 2 2 2 1,5 2 2 1 0,5 0,5
biologie/scheikunde 2 2
muziek 1 1 1 1 1* 1 1 1
tekenen 2 2 2 2 1* 1,5 1,5 1
beeldende vorming 2 2 1
handvaardigheid 1 1 1 1,5 1,5 1
drama 1 1 0,5
techniek 2 1 1
design & technologie 3 3
science 1 1
informatiekunde 1 0,5 0,5 0,5
lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2
Kalsbeek Voetbal Academie* 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 1-3 1-3 1-3
godsdienst 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
rekenles 0,5
Skills (Ne, En, wi) 2 2
mentorles 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
talentband/modules 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lessentabel 3-havo-6 en 4-havo-6

3-havo-6 4-havo-6
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
VERPLICHT VAK
Nederlands 3 3 4 4
Engels 3 3 4 4
wiskunde 3 3
maatschappijleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
CKV 1 1
godsdienst 1 1 1 1
drama     1 1
maatwerk 1 1 2 2
KEUZEVAK
wiskunde 4 4
natuur-/scheikunde 1 3 3 3 3
natuur-/scheikunde 2 3 3 3 3
biologie 3 3 3 3
aardrijkskunde 3 3 3 3
economie 3 3 3 3
geschiedenis 3 3 3 3
Duits 3 3 4 4
Frans 3 3 4 4
beeldende vorming 3 3 3 3
Kalsbeek Voetbal Academie 1-3 0-2    
lichamelijke opvoeding 2 3 3 3 3
mentorles 1 1    
MAATWERK
Cambridge English 2 2
rekenles 1
debat 1 1 1 1

Lessentabel 4-en 5-havo

4-havo 5-havo
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
VERPLICHT VAK
Nederlands 3 4 4 3
Engels / Cambridge English 3 3
maatschappijleer 3 2
lich.opvoeding 2 2 2
CKV 1,5 1,5 1
godsdienst 1 1 1 1
mentorles 0,5 0,5
KEUZEVAK
wiskunde A 3 3 3 2
wiskunde B 3 3 3 3
natuurkunde 4 4 3 3
scheikunde 3 3 3 2
biologie 4 4 3 3
informatica 2 2 3 2
aardrijkskunde 2 3 3 3
economie 4 4 3 3
geschiedenis 3 3 3 2
Duits 4 3 3 4
Frans 4 3 3 4
bedrijfseconomie 3 3 3 2
beeldende vorming 2 2 4 3
BSM: Bewegen Sport Maatschappij 2 3 3 3
profielwerkstuk     2  
MAATWERK
Cambridge English     1 1
rekenles 1
debat 1 1 1 1
Vecon Business School 2 1

Lessentabel 4-, 5- en 6-vwo

Vak 4 vwo 5 vwo 6 vwo
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
VERPLICHT
Nederlands 2 3 3 3 3 2
Engels         2 2
Engels / Cambridge English 3 2 3 3
maatschappijleer 3 2
lich.opvoeding 2 2 2 2 2
CKV 1 1 2 1
godsdienst 1 1 1 1 1
mentorles 0,5 0,5
KEUZEVAK
Duits 3 3 2 3 3 2
Frans 3 3 2 3 3 2
wiskunde A 3 3 3 3 3 3
wiskunde B 3 3 3 4 4 4
wiskunde C 3 3 2 3 3 2
wiskunde D 3 3 3 3 3
natuurkunde 2 2 3 3 3 3
scheikunde 2 2 3 3 3 2
biologie 2 2 3 3 3 3
informatica 2 2 3 3 3 2
aardrijkskunde 2 2 3 3 3 2
economie 2 2 3 3 3 3
geschiedenis 2 2 3 3 3 2
geschiedenis (CM)     4 3    
bedrijfseconomie 2 2 2 3 3 3
beeldende vorming 2 2 3 3 3 3
filosofie 1 1
GYMNASIUM VAKKEN
Latijn 4 4 4 4 4 3
Grieks 4 4 4 4 4 3
KCV 2 2
MAATWERK
module 4-vwo 0,5 0,5
debat 1 1 1 1 1 1
module U-Talent 1 1 1 1