Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Lessentabel

Lessentabel leerjaar 1, leerjaar 2, 3-havo, 3-atheneum en 3-gymnasium

Vak 1mh 1hv 1a 1g 2h6 2h 2a 2g 3h 3a 3g
Nederlands 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Frans 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
Duits 2 3 3 3 3 3 2,5
Engels 3 3 3,5 3,5 3 3 3 2 3 3 2,5
Grieks 3 3
Latijn 1,5 3 3
mythe en werkelijkheid 1 1
geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2
economie 2 2 2 2
wiskunde 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
natuurkunde 2 2 2 2 2 2
scheikunde 2 2 2
biologie 2 2 2 1,5 2 2 1 0,5 0,5
biologie/scheikunde 2 2
muziek 1 1 1 1 1* 1 1 1
tekenen 2 2 2 2 1* 1,5 1,5 1
beeldende vorming 2 2 1
handvaardigheid 1 1 1 1,5 1,5 1
drama 1 1 0,5
techniek 2 1 1
design & technologie 3 3
science 1 1
informatiekunde 1 0,5 0,5 0,5
lichamelijke opvoeding 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2
Kalsbeek Voetbal Academie* 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 1-3 1-3 1-3
godsdienst 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
rekenles 0,5
Skills (Ne, En, wi) 2 2
mentorles 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5
talentband/modules 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Lessentabel 3-havo-6 en 4-havo-6

3-havo-6 4-havo-6
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
VERPLICHT VAK
Nederlands 3 3 4 4
Engels 3 3 4 4
wiskunde 3 3
maatschappijleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
CKV 1 1
godsdienst 1 1 1 1
drama     1 1
maatwerk 1 1 2 2
KEUZEVAK
wiskunde 4 4
natuur-/scheikunde 1 3 3 3 3
natuur-/scheikunde 2 3 3 3 3
biologie 3 3 3 3
aardrijkskunde 3 3 3 3
economie 3 3 3 3
geschiedenis 3 3 3 3
Duits 3 3 4 4
Frans 3 3 4 4
beeldende vorming 3 3 3 3
Kalsbeek Voetbal Academie 1-3 0-2    
lichamelijke opvoeding 2 3 3 3 3
mentorles 1 1    
MAATWERK
Cambridge English 2 2
rekenles 1
debat 1 1 1 1

Lessentabel 4-en 5-havo

4-havo 5-havo
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
VERPLICHT VAK
Nederlands 3 4 4 3
Engels / Cambridge English 3 3
maatschappijleer 3 2
lich.opvoeding 2 2 2
CKV 1,5 1,5 1
godsdienst 1 1 1 1
mentorles 0,5 0,5
KEUZEVAK
wiskunde A 3 3 3 2
wiskunde B 3 3 3 3
natuurkunde 4 4 3 3
scheikunde 3 3 3 2
biologie 4 4 3 3
informatica 2 2 3 2
aardrijkskunde 2 3 3 3
economie 4 4 3 3
geschiedenis 3 3 3 2
Duits 4 3 3 4
Frans 4 3 3 4
bedrijfseconomie 3 3 3 2
beeldende vorming 2 2 4 3
BSM: Bewegen Sport Maatschappij 2 3 3 3
profielwerkstuk     2  
MAATWERK
Cambridge English     1 1
rekenles 1
debat 1 1 1 1
Vecon Business School 2 1

Lessentabel 4-, 5- en 6-vwo

Vak 4 vwo 5 vwo 6 vwo
1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft
VERPLICHT
Nederlands 2 3 3 3 3 2
Engels         2 2
Engels / Cambridge English 3 2 3 3
maatschappijleer 3 2
lich.opvoeding 2 2 2 2 2
CKV 1 1 2 1
godsdienst 1 1 1 1 1
mentorles 0,5 0,5
KEUZEVAK
Duits 3 3 2 3 3 2
Frans 3 3 2 3 3 2
wiskunde A 3 3 3 3 3 3
wiskunde B 3 3 3 4 4 4
wiskunde C 3 3 2 3 3 2
wiskunde D 3 3 3 3 3
natuurkunde 2 2 3 3 3 3
scheikunde 2 2 3 3 3 2
biologie 2 2 3 3 3 3
informatica 2 2 3 3 3 2
aardrijkskunde 2 2 3 3 3 2
economie 2 2 3 3 3 3
geschiedenis 2 2 3 3 3 2
geschiedenis (CM)     4 3    
bedrijfseconomie 2 2 2 3 3 3
beeldende vorming 2 2 3 3 3 3
filosofie 1 1
GYMNASIUM VAKKEN
Latijn 4 4 4 4 4 3
Grieks 4 4 4 4 4 3
KCV 2 2
MAATWERK
module 4-vwo 0,5 0,5
debat 1 1 1 1 1 1
module U-Talent 1 1 1 1
Sluiten

Proeflessen

Ben je benieuwd naar onze school? Dan wil je vast weten hoe de school er van binnen uitziet, hoe de sfeer is en of je je er thuis voelt. Onze open dag was op zaterdag 20 januari. Maar er is nog een moment om te komen kijken: tijdens de proeflessen. Alle groep 8-leerlingen zijn hier van harte welkom!

Aanmelden
Je kiest zelf de vakken die je die middag wil volgen. Benieuwd waar je uit kan kiezen? Kijk op www.kalsbeek.nl/proeflessen en schrijf je in!

De inschrijving sluit op woensdag 14 februari, zodat wij de roosters voor alle leerlingen kunnen klaarmaken.
Vragen? Stuur een mail naar [email protected]

Sluiten