Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Toelating 4 mavo > 4 havo en 5 havo > 5 atheneum

Toelating van 4 mavo tot 4 havo

Uitgangspunt: voor de toelating van 4 mavo naar 4 havo is het uitgangspunt dat voor de overstapper 4 en 5 havo in 2 jaar haalbaar is.

Procedure:

 1. Leerlingen van 4 mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar, dat zij in 4 mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4 havo. In februari/maart moeten zij 2 ‘matchings’middagen volgen op locatie Schilderspark. Zij melden zich definitief aan voor toelating in 4 havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van de mavo in te leveren.
 2. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.
 3. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider 4 en 5 havo en de decaan van de havo.
 4. Voor de toelating zijn van belang:
 • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, met uitzondering van het vak maatschappijleer 1
 • de adviezen van de toeleverende docenten van de mavo

Reglement:

 • Leerlingen die een 6,8 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden toegelaten indien ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Zij krijgen wel een (niet-bindend) advies.
 • Leerlingen die voor de eindcijfers van het schoolexamen een 6,5 of meer gemiddeld hebben, maar minder dan een 6,8 worden door de toelatingscommissie besproken.
 • Leerlingen die lager dan een 6,5 gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden afgewezen.
 • Leerlingen die in het tweede of derde leerjaar van de mavo gedoubleerd hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het school examen, besproken.
 • Leerlingen die in 4 mavo gezakt zijn, kunnen na het tweede examenjaar niet naar 4 havo.
 • Leerlingen mogen geen onvoldoende hebben voor hun eindcijfer van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen één keer een 4 of twee keer een 5 hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen, besproken.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen meer dan 2 tekorten hebben worden afgewezen.
 • Als leerlingen in 4 havo de vakken wiskunde, Frans, Duits, natuurkunde en/of economie kiezen, moeten zij deze vakken t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • Als leerlingen in 4 havo het vak scheikunde kiezen, moeten zij het vak natuur- en scheikunde 1 t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • De leerlingen moeten na hun examen een aansluitingsprogramma van 2 weken volgen op locatie Schilderspark.
 • De toelatingscommissie geeft een bindende uitspraak.

Toelating van 5 havo tot 5 atheneum

Procedure

Voor toelating tot 5 atheneum kunnen leerlingen van 5 havo zich aanmelden tot 1 april van het schooljaar waarin ze in 5 havo zitten. Hiertoe leveren zij het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de administratie in.

Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van het vwo. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider bovenbouw-vwo en de decaan van het vwo.

Voor de toelating zijn van belang:

 • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen;
 • de adviezen van de toeleverende docenten van de havo-afdeling.

Inhoudelijk

 1. Advisering
  Uitgangspunt bij de advisering van de havo-docenten is de vraag of de leerling op basis van prestaties (kennis, inzicht en vaardigheden) en inzet in staat geacht wordt binnen 2 jaar de atheneumopleiding succesvol af te ronden.
 2. Cijfers en toelating na de 3e schoolexamenweek:
 • een gemiddeld eindcijfer van 7,0 of hoger leidt bijna automatisch tot toelating;
 • een gemiddeld eindcijfer tussen 6,5 en 7,0 betekent bespreking;
 • een gemiddeld eindcijfer van 6,5 of lager gecombineerd met een twijfelachtig of negatief advies van de docenten betekent afwijzing.

De eindcijfers van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten alle voldoende zijn.