Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Toelating 4M>4H en 5H>5A

Toelating 4-mavo > 4-havo

Vanuit de veranderde wet- en regelgeving is de overstap van 4-mavo naar 4-havo drempelloos geworden. Dit betekent dat alle 4-mavoleerlingen met een diploma toelaatbaar zijn tot 4-havo. Het volgen en afronden van een extra examenvak in 4-mavo is de enige voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot 4-havo.

Procedure

 1. Leerlingen van 4-mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar dat zij in 4-mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4-havo.
 2. In februari/maart volgen leerlingen een ‘matchingsmiddag’ op locatie Schilderspark.
 3. Leerlingen melden zich definitief aan voor toelating in 4-havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van het mavo in te leveren.
 4. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.

Toelating van 5-havo tot 5-atheneum

Vanuit de veranderde wet- en regelgeving is de overstap drempelloos geworden. Dit betekent dat alle leerlingen met een havodiploma toelaatbaar zijn tot 5-vwo.

Procedure
Leerlingen die willen doorstromen naar 5-vwo (hierna genoemd 5V) bij ons op school moeten zich uiterlijk 1 april aangemeld hebben.

 1. Leerlingen van 5-havo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar dat zij in 5-havo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 5-vwo
 2. Leerlingen melden zich definitief aan voor toelating in 5-vwo door een volledig ingevulde aanmelding in te leveren bij de decaan van het vwo vóór 1 april.

Een aanmelding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een verkennend gesprek met de decaan van de havo. Uit dit gesprek volgt een advies over de mogelijkheid om door te stromen.
 • Een vakkenpakket voor 5V. In een gesprek met de decaan van 5-havo wordt het vakkenpakket vastgesteld.
 • Een plan van aanpak voor het overstappen naar een vakkenpakket in 5-vwo, geschreven door de leerling. Dit plan van aanpak omvat een tijdsplanning die start in het huidige schooljaar en doorloopt in het volgende schooljaar.
 • Een motivatiebrief. In een korte brief zet je uiteen waarom je wilt doorstromen naar 5-vwo.
 • Een aanmeldformulier voor toelating tot klas 2 en hoger.
 1. Na de definitieve aanmelding volgt nog een adviesgesprek met afdelingsleider en decaan van het vwo.
 2. Eventueel werkt de leerling al na het behalen van het examen aan het wegwerken van hiaten voor de te volgen vakken in 5-vwo.