Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Verzekering en aansprakelijkheid

Schoolverzekering

Via de schoolongevallenverzekering zijn alle leerlingen verzekerd voor ongevallen tijdens schooluren en tijdens evenementen in schoolverband zoals werkweken en excursies. De verzekering geldt ook gedurende 1 uur hiervoor en 1 uur hierna of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. De verzekering vergoedt alleen de kosten van lichamelijk letsel dat binnen de schooltijd is opgelopen en waarvoor de leerling thuis niet verzekerd is.
Als ten gevolge van een ongeval een fiets, kleding of bril wordt beschadigd, worden deze kosten niet vergoed. Ongevallen kunt u melden op de financiële administratie. Voor inlichtingen kunt u daar ook terecht.

Aansprakelijkheid

De school heeft alles gedaan wat in redelijkheid en in billijkheid verwacht mag worden om risico’s en schade te voorkomen. De schade veroorzaakt door een leerling valt niet onder de verzekering van de school. Deze moet door de benadeelde worden verhaald op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de (ouder van de) leerling. Uitzondering hierop vormt de stageperiode. Dan is de schoolverzekering wel van kracht.