Kalsbeek College

Maatschappelijke stage

In leerjaar 3 loop je maatschappelijke stage. Tijdens deze stage krijg je de kans om te ontdekken hoe leuk het is om je in te zetten op plekken waar ze jouw hulp goed kunnen gebruiken; in de buurt, op een sportclub, binnen een vereniging of bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis.

Stage & corona
Vanwege corona is het verplichte aantal uur maatschappelijke stage aangepast:

  • locatie Bredius: leerlingen uit 3 vmbo-basis, 3 vmbo-kader en 3 mavoXL moeten 15 uur (in plaats van 30 uur) stage lopen;
  • locatie Schilderspark: leerlingen uit 3 havo-6, 3 havo en 3 vwo moeten 20 uur (in plaats van 30 uur) stage lopen.

Een stageplek vinden
Een leuke stageplek vinden heb je voor een groot deel zelf in de hand. Je mag namelijk zelf je stageplek regelen (mits deze aan de voorwaarden voldoet).
Tip: kijk in de stagebank van ‘Woerden voor elkaar’: www.woerdenvoorelkaar.nl
Op deze website vind je ook belangrijke formulieren, zoals een stagecontract en een beoordelingsformulier.

Goed om te weten
Je moet de stage-uren volbracht hebben in leerjaar 3. Dit is niet vrijblijvend. Bij de overgang naar de vierde is het voldaan hebben van de gestelde uren een voorwaarde.

Jij en je ouders krijgen alle informatie aan het begin van het schooljaar. Bijvoorbeeld over de eisen die we stellen aan een maatschappelijke stage (wat mag wel en wat mag niet) en ook over de werkwijze.

Doelen
Ondanks afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage, blijft deze een vast onderdeel in ons onderwijsprogramma. De stage staat in het teken van het leerdoel ‘burgerschapsvorming’. Je leert zo al jong wat de betekenis is van vrijwilligerswerk. Je zal merken dat je voor anderen iets kan betekenen zonder dat daar een financiële tegemoetkoming tegenover staat. Dit versterkt jouw sociale vaardigheden en vergroot je gevoel voor eigenwaarde.
Ook kan je door de maatschappelijke stage vast snuffelen aan een baan of functie die je leuk lijkt. Want je kan bepaalde beroepsgroepen van dichtbij leren kennen.

Vragen?
De coördinator van de maatschappelijke stage zijn:

  • vmbo-b/k: Monique de Beer
  • mavo: Roy Versteeg
  • havo/vwo: Ingrid Slootjes

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.