Kalsbeek College

Klankbordgroep

Op locatie Schilderspark zijn er voor het 1e en 2e leerjaar zogenaamde ‘klankbordgroepen’. Een vertegenwoordiging van de ouders komt 3 keer per jaar bij elkaar om te praten over allerlei schoolzaken waarmee ouders en verzorgers te maken krijgen.

De bedoeling is om als school aan kwaliteitsbewaking te doen door alert te luisteren naar wat er leeft onder de ouders/verzorgers en daar mogelijk haar voordeel mee te doen. Op haar beurt kan de school ook bepaalde problemen aan ouders voorleggen om zodoende de opvattingen van die kant te horen.

Bijeenkomsten
Op dinsdag 14 november 2017 vindt de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep leerjaar 1 en leerjaar 2 plaats. Als u als ouder/verzorger bespreekpunten heeft voor één van deze twee vergaderingen, dan kunt u deze uiterlijk donderdag 9 november a.s. per mail doorgeven aan de vertegenwoordiger van de klas/afdeling van uw zoon/dochter.

Bekijk de deelnemerslijst van: