Kalsbeek College

Klankbordgroep

Op locatie Schilderspark zijn er voor het 1e en 2e leerjaar zogenaamde ‘klankbordgroepen’. Een vertegenwoordiging van de ouders komt 3 keer per jaar bij elkaar om te praten over allerlei schoolzaken waarmee ouders en verzorgers te maken krijgen.

De bedoeling is om als school aan kwaliteitsbewaking te doen door alert te luisteren naar wat er leeft onder de ouders/verzorgers en daar mogelijk haar voordeel mee te doen. Op haar beurt kan de school ook bepaalde problemen aan ouders voorleggen om zodoende de opvattingen van die kant te horen.

Verslagen
De verslagen van de bijeenkomst van de klankbordgroep leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen z.s.m.

  • verslag klankbordgroep leerjaar 1
  • verslag klankbordgroep leerjaar 2

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.