Kalsbeek College

Medezeggenschapsraad

Wilt u meedenken en meepraten over het beleid van de school? Bekijk wat de Medezeggenschapsraad (MR) doet. Het Kalsbeek College heeft een gemeenschappelijke MR voor beide locaties.

Wat doet de MR?
De MR denkt, praat en beslist mee over allerlei onderwerpen. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Vacature

De MR is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Een ouder van locatie Schilderspark is gestopt met zijn deelname. Daarom is het handig als weer een ouder van deze zijn plaats opvult. Maar ook ouders van leerlingen van de locatie Bredius kunnen reageren.

Uw taken

  • aanwezig zijn bij de vergaderingen, ongeveer 7 keer per jaar;
  • voor de vergaderingen de stukken doornemen;
  • eventueel ook deelnemen aan de vergaderingen van de ouderraad;
  • eventueel plaatsnemen in commissies.

De procedure
Als er meerdere belangstellenden zijn, dan gaan wij verkiezingen uitschrijven. In dat geval zullen wij u vragen om een motivatiebrief te schrijven die wij dan doorgeven aan de andere ouders.
Wilt u uw interesse kenbaar maken? Stuur uiterlijk 22 september een mail naar Tim Gras (voorzitter van de MR) of Anita Loenen (secretaris). Mail een van hen ook als u nog vragen heeft.

Namens de ouders: Namens het personeel: Namens de leerlingen:
Harriet Maris
Erwin de Groot
Bastiaan Vogel
vacature
Tim Gras (voorzitter)
Anita Loenen (secretaris)
Hendrieke Engbers
Jan van der Maat
Ross Harmer
Martijn Beukers
Ronald Kok
Roel Elfring
Sabine Westerman (SPK)
Sarah de Graaff (SPK)
Fleur Hoogenboom (BRE)
Marit Ebbelink (BRE)