Kalsbeek College

Directie en bestuur

Directie locatie Bredius

Paul Verkade locatiedirecteur
Bea Hulleman plv. locatiedirecteur (wnd.)
adj.directeur Z&W, UV en PIE
Keewan Ghajar adj.directeur vmbo-b en -k / lwoo onderbouw
Mariska Eekhof adj.directeur (wnd.) E&O, HBR en DPS
Angélique Nijman adj.directeur leerlingenzorg
Lieneke Verlaat adj.directeur onderbouw vmbo-k/mavo
Rob Wielenga adj.directeur mavoXL

Directie locatie Schilderspark

Han Koebrugge locatiedirecteur
Wilma Hoogvliet plv.locatiedirecteur
adj.directeur onderwijs
Wim de Bie adj.directeur 1 mavo/havo, 2 mavo en 3 havo
Jessica de Bruin adj.directeur 1 havo/vwo, 1 atheneum en 1 gymnasium
Olga van Beek adj.directeur (wnd.) 4, 5 en 6 vwo
JanWouter van Wijngaarden adj.directeur (wnd.) 4 en 5 havo
Annemieke Willemsen adj.directeur 2 havo, 2 en 3 vwo

Directeur Beheer: Ton de Roos

College van Bestuur: Cor van Dalen

Raad van Toezicht: Peter Helmantel, Franka Morssink, Kees Roodenburg en Patrick van Aart.

Contactgegevens
Lia Hueting, secretaresse CvB/RvT
Postbus 145
3440 AC Woerden
[email protected]