Kalsbeek College

Ouderraad

Het Kalsbeek College heeft een actieve ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in verschillende leerjaren en afdelingen. Als ouder kunt u dus vanaf het begin actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen op school.

Waar houdt de OR zich mee bezig?
De speerpunten zijn bewaken van kwaliteit, continuïteit en kosten van het onderwijs, identiteit, veiligheid en leefbaarheid op het Kalsbeek College. Daarnaast:

  • deelnemen aan sommige activiteiten, zoals het eindfeest en de thema-ouderavond;
  • aanspreekpunt voor leerlingen en ouders voor praktische schoolzaken;
  • klankbord voor de Medezeggenschapsraad.

2 vacatures
We zoeken voor het nieuwe schooljaar 2 nieuwe leden vanuit locatie Bredius (de afvaardiging vanuit locatie Schilderspark is compleet). Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de activiteiten van de ouderraad in het nieuwe seizoen, stuur dan een mail naar [email protected]. De eerste vergadering in het nieuwe seizoen is op 28 september 2017.
In schooljaar 2017 – 2018 houden we ons o.a. bezig met oudertevredenheid, profiel- en studiekeuze (in samenwerking met het decanaat), passend onderwijs en digitalisering en leren.

Leden Ouderraad
Mevr. C. Gels
Dhr. R. v.d. Hoef
Mevr. S. Horree
Mevr. C. v.d. Horst
Mevr. R. Kemp
Dhr. M. Kuijs
Dhr. A. Oerlemans
Mevr. M. van Ooijen

Contact met de OR
Wilt u iets kwijt over deze punten? Of heeft u vragen? Neem contact op per e-mail: [email protected]. Ook kunt u het hele jaar een kijkje nemen bij de vergaderingen.

Secretariaat
Postbus 145
3440 AC Woerden
E-mail: [email protected]