Kalsbeek College

Financiën

Excursies, tekendoos, gymkleding: allemaal voorbeelden van dingen die uw kind op school nodig heeft. Er is een verschil tussen gratis en niet-gratis materiaal. Zo hoeft u niet te betalen voor schoolboeken, maar krijgt u aan het begin van elk schooljaar wel een factuur per mail voor de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten. Voor werkweken ontvangt u een aparte factuur.

 • Hoeveel betaal ik voor mijn kind?

  De kosten vallen in 2 delen uiteen: een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- en een (eveneens vrijwillig) bedrag aan overige kosten. Het tweede bedrag verschilt per studierichting en leerjaar en kunt u terugvinden in de online schoolgids.

 • Wat als ik de factuur niet in 1 keer kan betalen?

  Als het financieel lastig is om de factuur in 1 keer te betalen, dan kunt u een beroep doen op een betalingsregeling. Neem hiervoor contact op met de financiële administratie (via het algemene nummer van de locatie van uw kind).

 • En wat als ik de kosten helemaal niet kan betalen?

  Als u de schoolkosten helemaal niet kunt betalen, dan kan wellicht Stichting Leergeld uitkomst bieden. In onze regio richten Stichting Leergeld Groene Hart en Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden zich op gezinnen met minimale financiële middelen en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn.

  • Stichting Leergeld Groene Hart richt zich op gezinnen uit Woerden, Montfoort, Bodegraven en Ouderwater, met een aantoonbaar laag inkomen
  • Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden richt zich op gezinnen uit o.a. Nieuwkoop, Gouda en Alphen aan den Rijn.

  Een aanvraag indienen
  Woont u in de genoemde gemeenten en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Groene Hart of Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden en een aanvraag indienen.

 • Waarom wordt er een ouderbijdrage gevraagd?

  Het Kalsbeek College ontvangt van de overheid een vergoeding voor het onderwijs dat gegeven wordt. Deze vergoeding dekt helaas niet alle kosten. Daarom vragen wij alle ouders om een bijdrage in de kosten die wij maken: de ouderbijdrage. Deze kosten vallen in 2 delen uiteen: de vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige overige kosten.

 • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

  De hoogte van de niet-verplichte ouderbijdrage is € 50,-. Wij vinden deze bijdrage noodzakelijk om onze kwaliteit te waarborgen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) beslist mee hoe wij deze bijdrage besteden. De vrijwillige ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan de nieuwsbrief, door de ouderraad georganiseerde themaouderavonden, projecten en leerlingenactiviteiten zoals toneelavonden, culturele activiteiten en vieringen. Daarnaast wordt uit dit budget het materiaal van de dagopening betaald.

 • Waaruit bestaan de overige kosten?

  Het tweede bedrag verschilt per studierichting. Het gaat om extra activiteiten en faciliteiten waar de leerlingen gebruik van maken. Onder deze vrijwillige overige kosten vallen de huur van het kluisje, excursies en niet-gratis lesmateriaal (zoals tekendozen en leesboeken).Het precieze bedrag verschilt per studierichting en leerjaar en kunt u terugvinden in de online schoolgids.

 • Wat is het IBAN-nummer van de school?

  Het IBAN-nummer van het Kalsbeek College is NL23INGB0005258170. Dit nummer kunt u ook altijd terugvinden op de factuur.

 • Waar vind ik meer info over de digitale factuur?

  Facturen van het Kalsbeek College ontvangt u niet meer per post, maar per mail. Wel zo makkelijk, want zo kunt u de factuur meteen via iDEAL voldoen of agenderen. Voor het versturen van de digitale factuur gebruiken wij het programma AcceptEasy.
  Lees meer over onze digitale factuur

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.