Kalsbeek College

Financiën

Excursies, kluisjes, gymkleding. Allemaal voorbeelden van dingen die uw kind op school nodig heeft. Er is een verschil tussen gratis en niet-gratis materiaal. Zo hoeft u niet te betalen voor schoolboeken, maar krijgt u aan het begin van elk schooljaar wel een factuur voor de ouderbijdrage en overige kosten. Voor werkweken ontvangt u een aparte factuur.

 • Hoeveel betaal ik voor mijn kind?

  De kosten vallen in 2 delen uiteen: een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- en een bedrag aan overige kosten. Het tweede bedrag verschilt per studierichting en leerjaar en kunt u terugvinden in de online schoolgids.

 • Wat als ik de factuur niet in 1 keer kan betalen?

  Als het financieel lastig is om de factuur in 1 keer te betalen, dan kunt u een beroep doen op een betalingsregeling. Neem hiervoor contact op met de financiële administratie (via het algemene nummer van de locatie van uw kind).

 • Waarom wordt er een ouderbijdrage gevraagd?

  Het Kalsbeek College ontvangt van de overheid een vergoeding voor het onderwijs dat gegeven wordt. Deze vergoeding dekt helaas niet alle kosten. Daarom vragen wij alle ouders om een bijdrage in de kosten die wij maken: de ouderbijdrage. Deze kosten vallen in 2 delen uiteen: de vrijwillige ouderbijdrage en de overige kosten.

 • Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

  De hoogte van de niet-verplichte ouderbijdrage is € 50,-. Wij vinden deze bijdrage noodzakelijk om onze kwaliteit te waarborgen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) beslist mee hoe wij deze bijdrage besteden. De vrijwillige ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan de nieuwsbrief, door de ouderraad georganiseerde themaouderavonden, projecten en leerlingenactiviteiten zoals toneelavonden, culturele activiteiten en vieringen. Daarnaast wordt uit dit budget het materiaal van de dagopening betaald.

 • Waaruit bestaan de overige kosten?

  Het tweede bedrag verschilt per studierichting. Het gaat om extra activiteiten en faciliteiten waar de leerlingen gebruik van maken. Onder deze overige kosten vallen de huur van het kluisje, excursies en niet-gratis lesmateriaal (zoals tekendozen en leesboeken).
  Het precieze bedrag verschilt per studierichting en leerjaar en kunt u terugvinden in de online schoolgids.

 • Wat is het IBAN-nummer van de school?

  Het IBAN-nummer van het Kalsbeek College is NL23INGB0005258170. Dit nummer kunt u ook altijd terugvinden op de factuur.