Kalsbeek College

Exameninformatie

Het examen bestaat uit het schoolexamen en het centraal, landelijk examen. Het schoolexamen begint in het vmbo al in leerjaar 3, in havo en vwo vanaf leerjaar 4. Daarvoor wordt een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld. Hierin staat precies wat er voor elk vak van je wordt verwacht in leerjaar 3 en 4. Voor havo en vwo is er een PTA voor de Tweede Fase (leerjaar 4 en hoger).

Elke leerling sluit zijn schoolcarrière af met het centraal examen. Op het vmbo doe je daarnaast praktijkexamens.

Exameninformatie locatie Bredius 2017 – 2018

Exameninfo klas 4BK PTA klas 3 basis Lijst met toegestane hulpmiddelen
Exameninfo klas 4T PTA klas 3 kader Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo
Examenrooster 4T PTA klas 3T Mijneindexamen.nl
PTA-rooster 4T PTA klas 4 basis Hulpmiddelen bij beperkingen
Exameninfo klas 4BK Centraal Examen PTA klas 4 kader Voorlichting examen 4-basis en 4-kader (powerpoint, sept. 2017)
Exameninfo klas 4T Centraal Examen PTA klas 4T
Jaarplanning klas 4BKT
Examenreglement vmbo

Exameninformatie locatie Schilderspark 2017 – 2018

Examenprocedure 4-havo Examenprocedure 4-vwo
Examenprocedure 5-havo Examenprocedure 5-vwo
Examenprocedure 6-vwo