Kalsbeek College

Exameninformatie

Het examen bestaat uit het schoolexamen en het centraal, landelijk examen. Het schoolexamen begint in het vmbo en de mavo al in leerjaar 3, in havo en vwo vanaf leerjaar 4. Daarvoor wordt een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld. Hierin staat precies wat er voor elk vak van je wordt verwacht in leerjaar 3 en 4. Voor havo en vwo is er een PTA voor de Tweede Fase (leerjaar 4 en hoger).

Elke leerling sluit zijn schoolcarrière af met het centraal examen. Op het vmbo doe je daarnaast praktijkexamens.

Exameninformatie locatie Bredius 2023 – 2024

Exameninfo klas 4 basis/kader PTA klas 3 basis Lijst met toegestane hulpmiddelen
Exameninfo klas 4 mavo PTA klas 3 kader Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo/de mavo
Examenrooster 4 mavo PTA klas 3 mavoXL Mijneindexamen.nl
PTA-rooster 4 mavo PTA klas 4 basis Hulpmiddelen bij beperkingen
Exameninfo klas 4 basis/kader Centraal Examen PTA klas 4 kader
Exameninfo klas 4 mavo Centraal Examen PTA klas 4 mavoXL
Examenreglement vmbo

Exameninformatie locatie Schilderspark 2023 – 2024

PTA klas 3 havo-6 Examenprocedure in 4 havo Examenprocedure in 4 vwo
PTA klas 4 havo-6 Examenprocedure in 5 havo Examenprocedure in 5 vwo
Examenreglement havo-6 / havo / vwo Examenprocedure in 6 vwo

 

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.