Kalsbeek College

Exameninformatie

Het examen bestaat uit het schoolexamen en het centraal, landelijk examen. Het schoolexamen begint in het vmbo en de mavo al in leerjaar 3, in havo en vwo vanaf leerjaar 4. Daarvoor wordt een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld. Hierin staat precies wat er voor elk vak van je wordt verwacht in leerjaar 3 en 4. Voor havo en vwo is er een PTA voor de Tweede Fase (leerjaar 4 en hoger).

Elke leerling sluit zijn schoolcarrière af met het centraal examen. Op het vmbo doe je daarnaast praktijkexamens.

Exameninformatie locatie Bredius 2019 – 2020

Exameninfo klas 4BK PTA klas 3 basis Lijst met toegestane hulpmiddelen
Exameninfo klas 4M PTA klas 3 kader Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo/de mavo
Examenrooster 4M PTA klas 3M Mijneindexamen.nl
PTA-rooster 4M PTA klas 4 basis Hulpmiddelen bij beperkingen
Exameninfo klas 4BK Centraal Examen PTA klas 4 kader Voorlichting examen 4 basis en 4 kader (powerpoint)
Exameninfo klas 4M Centraal Examen PTA klas 4M
Jaarplanning klas 4BKM
Examenreglement vmbo

Exameninformatie locatie Schilderspark 2019 – 2020

Examenprocedure 4 havo Examenprocedure 4 vwo
Examenprocedure 5 havo Examenprocedure 5 vwo
Examenprocedure 6 vwo