Kalsbeek College

Exameninformatie

Het examen bestaat uit het schoolexamen en het centraal, landelijk examen. Het schoolexamen begint in het vmbo en de mavo al in leerjaar 3, in havo en vwo vanaf leerjaar 4. Daarvoor wordt een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld. Hierin staat precies wat er voor elk vak van je wordt verwacht in leerjaar 3 en 4. Voor havo en vwo is er een PTA voor de Tweede Fase (leerjaar 4 en hoger).

Elke leerling sluit zijn schoolcarrière af met het centraal examen. Op het vmbo doe je daarnaast praktijkexamens.

Exameninformatie locatie Bredius 2021 – 2022

Exameninfo klas 4 basis/kader PTA klas 3 basis Lijst met toegestane hulpmiddelen
Exameninfo klas 4 mavo PTA klas 3 kader Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo/de mavo
Examenrooster 4 mavo PTA klas 3 mavoXL en 3 havo-6 Mijneindexamen.nl
PTA-rooster 4 mavo PTA klas 4 basis Hulpmiddelen bij beperkingen
Exameninfo klas 4 basis/kader Centraal Examen PTA klas 4 kader PTB 3 basis
Exameninfo klas 4 mavo Centraal Examen PTA klas 4 mavoXL en 4 havo-6 PTB 3 kader
Examenreglement vmbo PTB 3 mavoXL

Exameninformatie locatie Schilderspark 2021 – 2022

PTA klas 3 havo-6 Examenprocedure 4 havo Examenprocedure 4 vwo
Toelichting bij PTA-boekje 3 havo-6 Examenprocedure 5 havo Examenprocedure 5 vwo
PTA klas 4 havo-6 Examenprocedure 6 vwo
Toelichting bij PTA-boekje 4 havo-6

 

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.