Kalsbeek College

Exameninformatie

Het examen bestaat uit het schoolexamen en het centraal, landelijk examen. Het schoolexamen begint in het vmbo en de mavo al in leerjaar 3, in havo en vwo vanaf leerjaar 4. Daarvoor wordt een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld. Hierin staat precies wat er voor elk vak van je wordt verwacht in leerjaar 3 en 4. Voor havo en vwo is er een PTA voor de Tweede Fase (leerjaar 4 en hoger).

Elke leerling sluit zijn schoolcarrière af met het centraal examen. Op het vmbo doe je daarnaast praktijkexamens.

Coronamaatregelen in 2020
In verband met het coronavirus zijn de centrale examens afgeschaft. In plaats daarvan wordt op basis van de resultaten van de schoolexamens beslist of een eindexamenleerling slaagt of zakt. De documenten met de toevoeging ‘aangepast i.v.m. corona’ zijn van belang bij deze beslissende schoolexamens.

Exameninformatie locatie Bredius 2019 – 2020

Exameninfo klas 4 basis/kader PTA klas 3 basis Lijst met toegestane hulpmiddelen
Exameninfo klas 4 mavo PTA klas 3 kader Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo/de mavo
Examenrooster 4 mavo PTA klas 3 mavo Mijneindexamen.nl
PTA-rooster 4 mavo PTA klas 4 basis (aangepast i.v.m. corona) Hulpmiddelen bij beperkingen
Exameninfo klas 4 basis/kader Centraal Examen PTA klas 4 kader (aangepast i.v.m. corona) Voorlichting examen 4 basis en 4 kader (powerpoint)
Exameninfo klas 4 mavo Centraal Examen PTA klas 4 mavo (aangepast i.v.m. corona)
Jaarplanning klas 4 basis/kader/mavo
Examenreglement vmbo

Exameninformatie locatie Schilderspark 2019 – 2020

Examenprocedure 4 havo Examenprocedure 4 vwo
Examenprocedure 5 havo Examenprocedure 5 vwo
Examenprocedure 6 vwo