Kalsbeek College

Geschiedenis

Een naam maakt iemand of iets herkenbaar. Onze school is genoemd naar Feike Kalsbeek (1857-1941), die in 1885 als hoofdonderwijzer naar Woerden kwam.

Hij werkte 37 jaar voor het christelijk onderwijs, eerst bij de lagere school en vanaf 1917 ook bij de mulo-afdeling, waar hij uiteindelijk les gaf in 9 vakken. De school kreeg onder zijn leiding een goede naam in de wijde omtrek. Ook zijn activiteiten op politiek terrein waren opbouwend voor het bijzonder onderwijs in Woerden.

Een eigen gezicht
In 1922, het jaar van zijn pensionering, legde Feike Kalsbeek de eerste steen voor de Emmaschool aan de Nieuwe Markt. Hij kon toen niet vermoeden dat zijn mulo in 1957 ditzelfde pand zou betrekken en ook zijn naam zou gaan dragen. Het is goed dat de strijdbare Feike Kalsbeek, die ruim 100 jaar geleden de basis legde voor christelijk onderwijs in Woerden, met zijn naam aan onze school verbonden werd en zo onze school een eigen gezicht geeft.

Nieuwe naam
Het aangeboden onderwijs veranderde met de jaren. Zo werd de school in 1968 F. Kalsbeek-mavo genoemd; vanaf 1975 heette hij F. Kalsbeekscholengemeenschap voor mavo en havo. In 1983 werd de school uitgebreid met een atheneumafdeling en in 1996 met een gymnasiumafdeling. Het bestuur heeft besloten ook na de fusie de naam Kalsbeek te laten voortleven in Woerden. De F. Kalsbeek-scholengemeenschap en de Christelijke school voor vbo ‘Oversingel’ zijn in 1995 samen verder gegaan onder de naam Kalsbeek College.

Nieuwbouw
Eind jaren ’90 werden grote nieuwbouwplannen voor de school voorbereid. Het betekende niet alleen voldoende ruimte voor alle leerlingen, maar de nieuwe gebouwen kwamen ook tegemoet aan de eigentijdse onderwijskundige doelstellingen. In 2004 opende de uitgebreide en volledige gerenoveerde locatie Schilderspark. Voorbeeld van deze, ook onderwijskundige vernieuwing is de realisatie van een fraaie mediatheek. In 2006 nam het Kalsbeek College de splinternieuwe locatie Bredius in gebruik. Op de plaats van de oude Woerdense L.T.S. verrees een prachtige vmbo-locatie. De wijze waarop het oude gebouwdeel is gerestaureerd en geïntegreerd in het nieuwste deel is voor Woerden van beeldbepalende betekenis.

Groei
In de tussentijd is de school gestaag gegroeid van rond de 1.800 leerlingen tot boven de 3.000 leerlingen. In 2017 hebben wij ons 100-jarig jubileum gevierd met onder andere een jubileumweek en een reis naar Ghana. Een groep van 34 leerlingen en 6 docenten heeft in het dorpje Sawaliga een school gebouwd.

Ook na 100 jaar blijft het Kalsbeek vernieuwen. Zo zijn er vanaf schooljaar 2018-2019 2 mavostromen: mavoXL op locatie Bredius en de mavo/havo-route (havo-6) op locatie Schilderspark. Andere vernieuwingen zijn bijvoorbeeld:

  • Kalsbeek Voetbal Academie: een programma waar leerlingen het beste uit zichzelf halen, uit voetbal én uit schoolwerk;
  • Vecon Business School: een programma voor ondernemende havo-leerlingen waarin ze kennismaken met het starten en runnen van een eigen bedrijf.

 

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.