Kalsbeek College

Opleidingen

Op het Kalsbeek College kunnen kinderen terecht voor gymnasium, atheneum, havo, havo-6 (onze 6-jarige mavo/havo-route), mavoXL en vmbo. Er is dus altijd een opleiding die bij je past. Onze afdelingen zijn overzichtelijk met een mentor bij wie de leerling altijd terecht kan.

Vmbo, mavo, havo en vwo
Of iemand nu een vmbo-, mavo-, havo- of vwo-advies meekrijgt; op het Kalsbeek College kijken we naar ieders niveau. Er zijn verschillende ‘dakpan’-brugklassen, zodat leerlingen met verschillende niveaus in één klas zitten. Bijvoorbeeld een brugklas met havo/vwo-leerlingen en met vmbo-kader/mavo-leerlingen. Aan het einde van het jaar kijken we onder andere naar de rapportcijfers en bepalen we de route die het beste bij de leerling past.

Een flexibel groeipad
Ons onderwijsaanbod is gericht op brede vorming. Het gaat dus niet alleen om kennis en vaardigheden. We willen leerlingen breed vormen op religieus, intellectueel, cultureel, technologisch en fysiek gebied. Zo bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun vervolgstudie en hun plaats in de samenleving.

Uitdaging voor iedereen
Elke leerling kan zich met ons reguliere onderwijsprogramma breed ontwikkelen. Daarnaast is er op het Kalsbeek College volop gelegenheid om talenten de ruimte te geven. Voorbeelden van talentenprogramma’s op locatie Schilderspark zijn bijvoorbeeld Cambridge English, U-Talent en het debatteam. Op locatie Bredius is er keuze uit maar liefst 6 beroepsrichtingen, als krachtige basis voor het mbo.

Onze opleidingen op een rij

Vmbo-basis en –kader
In de basis- en kaderklassen (met en zonder leerwegondersteuning) krijgen leerlingen naast theorievakken ook een aantal doevakken, zoals handvaardigheid, techniek, tekenen en drama. In de basisklassen is het wat meer doen wat minder studeren. In de kaderklassen gaat het om doen, maar moet er ook gestudeerd worden.

Een van de vmbo-basis/kader-klassen in het tweede leerjaar is een Techniekklas. In deze klas zijn de leerlingen 10 uur per week bezig met techniek. In het lesprogramma komen onder andere houtbewerking, metaalbewerking, kunststofbewerking, computertechniek en instalektro aan bod. De techniekklas heeft een eigen lokaal dat speciaal voor de technieklessen is ingericht

Leerlingen in vmbo-basis en vmbo-kader kiezen na de onderbouw voor een beroepsrichting:

 • Economie en Ondernemen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Produceren Installeren en Energie
 • Uiterlijke verzorging
 • Zorg en Welzijn
 • Dienstverlening, Producten en Sport

In de bovenbouw bestaat een derde van de schoolweek uit ‘doevakken’ en stages.

Mavo:
Op de mavo krijgen leerlingen meer theorie. Met een vmbo-t- of mavo-advies heeft een leerling 2 opties:

  • mavoXL op locatie Bredius
   Je mavo-diploma halen, eventueel met een extra theorie- of praktijkvak, kan op locatie Bredius. Omdat wij 6 beroepsrichtingen aanbieden, zit er altijd een praktijkvak tussen dat jou aanspreekt. Dit mavo-diploma met iets extra’s is een goede opstap naar het mbo.
  • havo-6: de mavo/havo-route op locatie Schilderspark
   In 6 jaar 2 diploma’s halen? Dat doe je op locatie Schilderspark. Verwacht je dat je op termijn de havo aan kan en heb je een mavo- of mavo/havo-advies? Kies dan voor onze 6-jarige mavo/havo-route.

Havo:
Havo is ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’. Het onderwijs in de havo-afdeling richt zich op leerlingen die denken en doen waarbij de toepasbaarheid van de leerstof prominent gemaakt wordt. De leerlingen worden toegerust op een vervolg in het hbo-onderwijs waarbij ook aandacht is voor algemene vorming.

Atheneum en gymnasium:
Binnen het vwo zijn kennisoverdracht en zelf leren kennis verwerven belangrijk. Verder is de ontwikkeling van een academisch denkniveau noodzakelijk. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling die zijn kwaliteiten leert ontdekken en ontplooien. Het vwo biedt culturele en intellectuele vorming en uitdaging aan de leerlingen en stimuleert een brede interesse op dit gebied. Voor de vwo+ leerling is er sprake is van een uitdagend aanbod binnen en buiten de lessen. Voorbeelden hiervan zijn Cambridge English, U-Talent en debatwedstrijden.
Leerlingen kunnen starten in een 1-havo/vwo, een 1-atheneum of een 1-gymnasium-klas. Omdat we onze vwo-leerlingen vanaf het begin willen uitdagen, staan er 2 leuke vakken vast op het rooster: ‘Science’ en ‘Mythe en werkelijkheid’. Zo krijgen de leerlingen zowel in het exacte als in het talige gebied nog meer uitdaging op maat. De 1-gymnasium-klas heeft ook het vak Latijn.