Kalsbeek College

Cambridge English

Voor leerlingen die Engels leuk vinden en goed zijn in Engels bieden we Cambridge English aan. Op het Kalsbeek College kunnen alle leerlingen Cambridge English doen, als hun Engels maar goed genoeg is.
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en dat natuurlijk allemaal: in English! Leerlingen doen examen in alle vaardigheden. Deze examens worden op een externe locatie afgenomen door docenten van Cambridge ESOL en worden ook door hen nagekeken. Bij voldoende resultaat krijgt de leerling een certificaat.

Cambridge English; wat heb je eraan?
Cambridge English-examens worden door meer dan 25.000 universiteiten, werkgevers en overheden over de hele wereld erkend. Cambridge English certificaten kunnen de deuren openen voor hoger onderwijs, de kansen op een baan verbeteren en ze kunnen je keuzes voor studie of werk uitbreiden omdat ze wereldwijd worden erkend. Zie ook: www.cambridgenglish.org.

Cambridge English in de onderbouw
In de onderbouw worden de leerlingen voorbereid op het B2 First certificaat. In de brugklas worden de leerlingen hiervoor geselecteerd en kiezen ze er vervolgens zelf voor om wel of niet door te gaan met Cambridge English. In klas 2 en 3 volgen de leerlingen 1 uur in de week Cambridge English, bovenop hun reguliere lessen. Leerlingen vanuit verschillende klassen volgen samen Cambridge Enlgish, van havo-6 tot gymnasium. Aan het einde van de 3e klas doen de leerlingen dan het B2 First of het B2 First for Schools examen.

Cambridge English in de bovenbouw
Vanaf schooljaar 2023/2024 krijgen de leerlingen in de bovenbouw havo/vwo Cambridge English in plaats van de reguliere lessen Engels wanneer zij daarvoor kiezen. Zij moeten dan wel het B2 Examen hebben gedaan of zij moeten een toelatingstoets doen. Zij worden dan in de lessen voorbereid op het reguliere Engels examen én het Cambridge English examen. In klas 5 sluiten zij Cambridge English dan af door het doen van het C1 Advanced Examen.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.