Kalsbeek College

Bredius

Locatie Bredius is dé locatie voor uitdagend beroepsgericht onderwijs.

Op het vmbo kunnen leerlingen de richting kiezen die het beste bij hen passen. En dat allemaal in een respectvolle omgeving waar we oog hebben voor elkaar.

Locatie Bredius

Op locatie Bredius volgen onze leerlingen een mavoXL- of vmbo-opleiding. Wij bereiden onze leerlingen op verschillende manieren voor op een beroepsopleiding in het mbo. De manier waarop het kind leert, staat hierbij centraal: in de praktijk of vooral vanuit de theorie. Het onderwijsaanbod op deze locatie:

  • vmbo-basis
  • vmbo-kader
  • mavoXL
  • binnen kleinere groepen is er tevens leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Onze lwoo-leerlingen volgen de lessen op vmbo-basisniveau.

Lees meer over: