Kalsbeek College

Stages in 3 mavo

De mavo-leerlingen gaan in het derde leerjaar 2 keer 3 dagen op stage. In de vierde hebben ze nog een stage van 3 dagen. Ook krijgen ze te maken met de maatschappelijke stage.

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage is op de Kalsbeek een eis om een diploma te halen. Hoewel de overheid de maatschappelijke stage niet meer verplicht stelt, vinden wij het op school belangrijk dat onze kinderen leren wat de betekenis is van vrijwilligerswerk.

Wat houdt de maatschappelijke stage in?
In 3 vmbo-basis, 3 vmbo-kader en 3 mavo gaan leerlingen maatschappelijke stage lopen. In de derde klas doen leerlingen een aantal uur vrijwilligerswerk, zonder dat zij daarvoor betaald worden. Stageadressen zijn bijvoorbeeld sportverenigingen, clubhuizen, verzorgingstehuizen of de scouting. Het kan gaan om kleine klussen van een paar uur die opgeteld genoeg zijn. Of iemand kan alle uren vervullen op 1 stageadres.

Hoe is de maatschappelijke stage geregeld?
Samen met het Minkema College en de gemeente is een organisatie opgericht die de maatschappelijke stage in Woerden moet regelen. Leerlingen kunnen zelf een plek zoeken of anders op de website van Welzijn Woerden kijken.

Contactpersoon van de maatschappelijke stage
Cora de Groot is de contactpersoon van de maatschappelijke stage voor de mavo-leerlingen.