Kalsbeek College

Leerjaar 1 en 2 op Bredius

Juist in een grote school is het belangrijk dat je je thuis voelt. Daarom werken we op locatie Bredius met kleine afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen docententeam. Omdat het om een kleine groep docenten gaat, heeft een leerling met niet zoveel personen te maken en leren de docenten hem of haar goed kennen.

Brugklaskamp
Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten en docenten en een nieuwe sfeer. Om te zorgen dat iedereen zich snel thuis voelt en anderen leert kennen, organiseren we in het begin van het schooljaar kennismakingsdagen. Met een paar klassen tegelijk gaan we 3 dagen op kamp naar Heino. De andere dagen worden er op school allerlei activiteiten georganiseerd. Zoals een dansdag waarop de brugklassers een voorstelling instuderen én uitvoeren.

Mentorassistenten
Elke leerling heeft een persoonlijke begeleider bij wie hij altijd terecht kan. Dat is de mentor. In het eerste jaar wordt de mentor ondersteund door een leerling uit de vierde klas. De mentorassistenten gaan mee op brugklaskamp en helpen bij bijzondere activiteiten. Leerlingen kunnen voor allerlei zaken bij hen terecht.

Brugklas
In welke brugklas iemand wordt geplaatst, hangt af van het advies van de basisschool en soms een test. Een leerling komt terecht in een van deze brugklassen:

  • 1 vmbo-basis/kader / lwoo
  • 1 vmbo-basis/kader
  • 1 vmbo-kader/mavo
  • 1 mavoXL

Leerwegondersteunend onderwijs
Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) vormt geen aparte leerweg. Leerlingen in het lwoo volgen doorgaans de basisberoepsgerichte leerweg met extra ondersteuning. Zo krijgen zij les in kleinere groepen en werken zij met aangepaste methodes. Deze leerlingen kunnen na klas 2 in principe kiezen uit alle beroepsgerichte afdelingen in de bovenbouw.

WhatsApp met het Kalsbeek

Heb jij nog vragen over het Kalsbeek College? Wij beantwoorden deze graag! Stuur je vraag via WhatsApp naar 06-59958210.