Kalsbeek College Menu Openen

Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om

Gebruik telefoons

Gebruik van je mobiele telefoon

Mobiele telefoons staan in het lokaal uit, tenzij de docent anders beslist. In ieder lokaal staat een telefoonbak. De docent kan je verzoeken je telefoon daarin te plaatsen. Uiteraard mag je op plaatsen waar gebruik toegestaan is, je telefoon gebruiken. Voorwaarde is dat je anderen geen overlast bezorgt. Overtreding van deze regel betekent dat je telefoon (inclusief simkaart) in beslag wordt genomen en dat je deze weer om 16.00 uur kunt ophalen bij het leerlingenloket.

Foto’s en video’s

Voor het maken van foto’s en video’s is altijd toestemming van de locatiedirectie nodig. Het misbruik maken van foto’s en video’s om medeleerlingen of medewerkers te benadelen, wordt zwaar bestraft. Deze regel komt ook in het protocol sociale media terug.