Kalsbeek College Menu Openen

Hoe gaan we met elkaar om

Hoe gaan we met elkaar om

Telefoon thuis of in de kluis

Ons beleid is ’telefoon thuis of in de kluis’. Dat betekent dat je je telefoon op school niet gebruiken.

 • De telefoon mag niet zichtbaar zijn in het gebouw.
  De telefoon blijft thuis of ligt in de kluis. Bij binnenkomst van het gebouw of bij aankomst op het schoolplein is de telefoon niet zichtbaar. De telefoon stop je na binnenkomst in je eigen kluisje. Na de schooldag kan je je telefoon er weer uit halen. Je kunt je telefoon weer gebruiken als je het schoolgebouw verlaten hebt.
 • Als je telefoon binnen school zichtbaar is, kan deze worden ingenomen.
  Dit geldt binnen het gebouw én buiten op het schoolplein. De telefoon kan je vervolgens aan het eind van de schooldag om 15:55 uur ophalen bij de conciërges in de loge. In de tussentijd zal deze in een aparte kluis worden bewaard.
 • Roosterwijzigingen
  Op verschillende plekken in school zijn schermen te zien met eventuele roosterwijzigingen. Alle leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een papieren rooster. Ook blijft het mogelijk je rooster te bekijken via je laptop in een pauze of tijdens een les, als de docent daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Mediatheek
  Boeken lenen bij de mediatheek zal mogelijk blijven met de schoolpas.
 • Kantine
  Iets kopen bij de kantine is alleen mogelijk met een fysieke bankpas.

Uitzonderingen

 • Als je naar een externe locatie moet (sportveld of TechnoHub) kan je je telefoon uit de kluis halen en meenemen.
 • Moet je vanwege een medische indicatie je telefoon bij je dragen, meldt dit dan dit uiterlijk de eerste schooldag bij de afdelingsleider.

Contact tussen leerling en ouders
Voor eventueel dringend contact tussen leerling en ouders kunnen leerlingen de schooltelefoon bij het leerlingenloket gebruiken. Ouders kunnen uiteraard naar school bellen als er calamiteiten zijn, de leerling zal dan onmiddellijk uit de les gehaald worden.