Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Toelating 4-mavo tot 4-havo

Vanuit de veranderde wet- en regelgeving is de overstap van 4-mavo naar 4-havo drempelloos geworden. Dit betekent dat alle 4 mavoleerlingen met een diploma toelaatbaar zijn tot 4-havo. Het volgen en afronden van een extra examenvak in 4-mavo is de enige voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot 4-havo.

Procedure

  1. Leerlingen van 4-mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar dat zij in 4-mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4-havo.
  2. In februari/maart volgen leerlingen een ‘matchingsmiddag’ op locatie Schilderspark.
  3. Leerlingen melden zich definitief aan voor toelating in 4-havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van het mavo in te leveren.
  4. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.
Sluiten

Open dag en proeflessen

Sluiten