Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Toelating 4-mavo tot 4-havo

Vanuit de veranderde wet- en regelgeving is de overstap van 4-mavo naar 4-havo drempelloos geworden. Dit betekent dat alle 4 mavoleerlingen met een diploma toelaatbaar zijn tot 4-havo. Het volgen en afronden van een extra examenvak in 4-mavo is de enige voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot 4-havo.

Procedure

  1. Leerlingen van 4-mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar dat zij in 4-mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4-havo.
  2. In februari/maart volgen leerlingen een ‘matchingsmiddag’ op locatie Schilderspark.
  3. Leerlingen melden zich definitief aan voor toelating in 4-havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van het mavo in te leveren.
  4. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.