Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

Ouderraad

Waar houdt de OR zich mee bezig?

Het Kalsbeek College heeft een actieve ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in verschillende leerjaren en afdelingen. Als ouder kunt u dus vanaf het begin actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen op school.

De speerpunten zijn bewaken van kwaliteit, continuïteit en kosten van het onderwijs, identiteit, veiligheid en leefbaarheid op het Kalsbeek College. Daarnaast:

  • deelnemen aan sommige activiteiten, zoals het eindfeest en de thema-ouderavond;
  • aanspreekpunt voor leerlingen en ouders voor praktische schoolzaken;
  • klankbord voor de Medezeggenschapsraad.

Wilt u iets kwijt over deze punten? Of heeft u vragen? Neem contact op per e-mail: [email protected]. Ook kunt u het hele jaar een kijkje nemen bij de vergaderingen.

Leden ouderraad schooljaar 2023-2024

Jantine van Vliet (voorzitter)
Roeland Bouricius (secretaris)
Henk van Duuren
Marieke Koster
Maya Nap
Keti van Paassen
Anja Splinter-Uittenbogaard