Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsresultaten

Examenresultaten

Examenresultaten 2021 – 2022
vmbo-basis 100%
vmbo-kader 100%
mavo 95,2%

Wij zijn dik tevreden met onze examencijfers van het afgelopen schooljaar. Het overgrote deel (ruim 98%) van onze leerlingen verliet locatie Bredius met een diploma op zak.
Met een slagingspercentage van maar liefst 100% zijn de vmbo-basis- en vmbo-kader-leerlingen van locatie Bredius extreem succesvol. ,,Al na het eerste tijdvak waren alle 55 basis-leerlingen geslaagd. En dat is echt ontzettend knap”, stelt locatiedirecteur Paul Verkade. ,,We dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat is gelukt, ook na voor kinderen de lastige coronaperiode waarin ze in hun derde leerjaar niet alle praktijklessen hebben kunnen volgen.”

Andere resultaten

Andere resultaten van de school zijn te lezen op de website www.scholenopdekaart.nl.

Specifieke resultaten over het aantal voortijdige schoolverlaters staan geregistreerd op het vsv-cijferportal  (https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal). Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers dat aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat. De vsv-cijfers voor het meest recente schooljaar (2020-2021) voor het Kalsbeek College zijn als volgt uit: 9 leerlingen / 0,36%

VSV-percentage Kalsbeek College 2020-2021

Niveau % VSV
Vmbo-basis 0,84%
Vmbo-kader 0,47%
Vmbo-t (mavo) 1,76%
Havo/vwo 0,23%
Totaal: 9 leerlingen 0,36%