Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsresultaten

Examenresultaten

Examenresultaten 2022 – 2023
vmbo-basis 100%
vmbo-kader 99,2%
mavo 91,9%

Wij zijn dik tevreden met onze examencijfers van het afgelopen schooljaar. Het overgrote deel (bijna 97,8%) van onze leerlingen verliet locatie Bredius met een diploma op zak.

Met een slagingspercentage van bijna 99% zijn de vmbo-basis- en vmbo-kader-leerlingen van locatie Bredius extreem succesvol. ,,Het slagingspercentage op de mavo ligt iets lager dan andere jaren, maar dit wijten we niet aan op corona-achterstanden”, licht locatiedirecteur Paul Verkade toe. ,,Het ligt meer aan onderschatting en misrekening, omdat dit het eerste jaar is zonder extra maatregelen.”

Op het Kalsbeek College is de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. ,,En die basis gaat verder dan alleen het diploma waarmee je aantoont over kennis van vakken te beschikken”, stelt bestuurder Tijmen Smit. ,,Leerlingen hebben hier ook waardevolle ervaringen op maatschappelijk en sociaal gebied opgedaan. Deze ‘kritische wereldburgers’ zijn in vele opzichten klaar voor de volgende stap.”

Andere resultaten

Andere resultaten van de school zijn te lezen op de website www.scholenopdekaart.nl.

Specifieke resultaten over het aantal voortijdige schoolverlaters staan geregistreerd op het vsv-cijferportal  (https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal). Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers dat aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat. De vsv-cijfers voor het meest recente schooljaar (2020-2021) voor het Kalsbeek College zijn als volgt uit: 9 leerlingen / 0,36%

VSV-percentage Kalsbeek College 2020-2021

Niveau % VSV
Vmbo-basis 0,84%
Vmbo-kader 0,47%
Vmbo-t (mavo) 1,76%
Havo/vwo 0,23%
Totaal: 9 leerlingen 0,36%