Kalsbeek College Menu Openen

Online schoolgids van het Kalsbeek College

locatie Schilderspark
Schoolgids 2020 - 2021

Inhoudsopgave: waar staat wat?

Kalsbeek: waar staan we voor

Het Kalsbeek College is een leer- en leefgemeenschap. De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. Lees meer over ons schoolprofiel.

Bekijk meer

Onderwijs

Uitdagend onderwijs krijg je op het Kalsbeek College. Alle overgangsregels op een rij. Plus info over het eindexamen en de rekentoets.

Bekijk meer

Gang van zaken

Alle informatie op een rij over het dagelijks leven op het Kalsbeek College: tussenuren, kluisjes, je schoolpas, mediatheek, gevonden voorwerpen en overblijven.

Bekijk meer

Hoe gaan we met elkaar om

Op school lopen er bijna 2.000 mensen rond. Dat is een grote groep en daarom zijn er regels. Bijvoorbeeld over je mobiel, sociale media en roken.

Bekijk meer

Extra's

Een werkweek, sportdagen en muziekavonden horen bij school. We werken veel met projecten en excursies om je zo op verschillende fronten uit te dagen. Wist je dat er op de Kalsbeek veel ruimte is voor theater?

Bekijk meer

Begeleiding op maat

Faalangst, dyslexie, pesten of een overlijden in de familie. Dingen waar uw kind mee te maken kan krijgen. Wij bieden op allerlei manieren hulp en ondersteuning.

Bekijk meer

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders/verzorgers en de school. Natuurlijk zijn er informatieavonden en oudercontactavonden, maar tussendoor kunt u altijd contact met ons opnemen per telefoon (0348 – 413 120) of per mail ([email protected]).

Bekijk meer

MR & andere overlegorganen

Wil je meebeslissen over bijvoorbeeld activiteiten en de gang van zaken tijdens de pauze? Op het Kalsbeek College kun je op verschillende manieren je stem laten horen! Als leerling én als ouder.

Bekijk meer

Studieboeken & Financiële zaken

Schoolboeken, kluisjes, gymkleding. Allemaal voorbeelden van dingen die uw kind op school nodig heeft. Alle financiële zaken op een rij.

Bekijk meer

Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets doorgeven aan of over het Kalsbeek College? Wij zijn op verschillende manieren te bereiken.

Bekijk meer