Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere klas heeft een klassenmentor, die zorg draagt voor een bepaalde klas. Hij houdt het leerlingvolgsysteem bij, spreekt regelmatig met zijn leerlingen, onderhoudt contact met thuis en helpt waar er eventuele problemen zijn.

De mentor kan je helpen bij allerlei problemen. Je kan met hem praten als je problemen hebt met medeleerlingen of als je schoolprestaties tegenvallen. Je mentor kan ook bemiddelen als er een conflict is in de klas of als je straf hebt en er met de leraar niet uitkomt.
Bij ernstige problemen kan de mentor de leerling aanmelden bij het kernteam zorg.

De mentor neemt regelmatig contact met je op om je studieresultaten en rapporten te bespreken. Ook komt hij in actie als docenten hem informeren over bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Voor ouders
Contacten met ouders/verzorgers lopen via de mentor. Ook zijn er driehoeksgesprekken tussen leerling, ouders en mentor (zie 7.3 Ouderavonden). Via de Kalsbeek App kun je als ouder en als leerling contact opnemen de mentor.

Mentorlessen
De mentorlessen in leerjaar 1 t/m 3 en 4 mavo zijn onder andere bedoeld voor het aanleren van studievaardigheden. Deze lessen geeft je mentor. Zo is hij of zij goed op de hoogte van het welzijn en de vorderingen van jou en je klasgenoten.

Mentorassistenten
Elke brugklasmentor wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een mentorassistent. Op locatie Bredius zijn dit leerlingen uit het 4e leerjaar. Zij hebben een vast moment om ‘hun’ brugklas te spreken. Je kunt voor allerlei zaken bij hen terecht.