Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Vakkleding & Gereedschap/VCA

Vakkleding

Tijdens de meeste praktijklessen van beroepsgerichte vakken is het dragen van vakkleding verplicht. Ga je naar de 3e klas, dan krijg je een kledingbestelformulier met prijzen. Je ouders krijgen een brief over het aanpassen van de vakkleding.
Het is nodig de vakkleding regelmatig te wassen. Docenten maken hierover afspraken met je. Aan je ouders het verzoek (uit hygiënische overwegingen) om de kleding regelmatig te wassen. Zorg ervoor dat je vakkleding merkt. Doe dit niet met bijvoorbeeld pen of stift. Het is niet de bedoeling dat er op getekend of geschreven wordt.

Produceren Installeren Energie (PIE)

Werkkleding
Bij de afdeling PIE is het verplicht om werkkleding te dragen. Deze werkkleding bestaat uit een stofjas en veiligheidsschoenen. Er is een moment om de overalls en schoenen te passen en vervolgens bestelt de vakdocent (eenmalig) voor jou.
Als de werkkleding stuk of te klein is, ben je zelf verantwoordelijk voor reparatie of vervanging. De werkkleding betalen je ouders via de ouderbijdrage.

Gereedschap
Het gereedschap dat je tijdens de praktijklessen PIE gebruikt, is en blijft eigendom van school. Je gaat zorgvuldig met dit gereedschap om zodat de gereedschapsset in goede staat blijft.

VCA cursus
Als je op stage gaat, is vaak een VCA-diploma vereist. In leerjaar 3 bieden we daarom een VCA cursus aan. Dit is vrijwillig: leerlingen die VCA willen volgen melden zich aan. De leerling werkt thuis aan de cursus. De VCA begeleider (een docent) houdt de voortgang in de gaten en spreekt de leerling hierop aan. Het examen vindt plaats op school. Een eventueel herexamen is voor rekening van de leerling. De VCA cursus wordt betaald door ouders (60 euro), het VCA examen wordt betaald door de sponsorbedrijven (40 euro).