Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Vakkleding, werkkleding, gereedschap en VCA

Vakkleding

Tijdens de meeste praktijklessen van beroepsgerichte vakken is het dragen van vakkleding verplicht. Ga je naar de 3e klas, dan krijg je een kledingbestelformulier met prijzen.
Het is nodig de vakkleding regelmatig te wassen. Docenten maken hierover afspraken met je. Aan je ouders het verzoek (uit hygiënische overwegingen) om de kleding regelmatig te wassen. Zorg ervoor dat je vakkleding merkt. Doe dit niet met bijvoorbeeld pen of stift. Het is niet de bedoeling dat er op getekend of geschreven wordt.

Werkkleding PIE, M&T en BWI

Werkkleding bij PIE, M&T en BWI
Bij de vmbo-profielen PIE, M&T en BWI is het verplicht om werkkleding te dragen. Deze werkkleding bestaat uit een stofjas/overall en veiligheidsschoenen. Er is aan het begin van het schooljaar een moment om de werkkleding te passen en vervolgens bestelt de vakdocent (eenmalig) voor jou.
Als de werkkleding stuk of te klein is, ben je zelf verantwoordelijk voor reparatie of vervanging. De werkkleding betalen je ouders via de ouderbijdrage.

Gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
Het gereedschap dat je tijdens de praktijklessen van PIE, M&T en BWI gebruikt, is en blijft eigendom van school. Je gaat zorgvuldig met de gereedschappen om en zorgt dat ze in goede staat blijven.
PIE- en BWI-leerlingen ontvangen eenmalig persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, een veiligheidsbril en een stofkapje.

VCA-cursus

Als je op stage gaat, is vaak een VCA-diploma vereist. In leerjaar 3 bieden we daarom een VCA-cursus aan. Dit is vrijwillig: leerlingen die VCA willen volgen melden zich aan. De leerling werkt thuis aan de cursus. De VCA-begeleider (een docent) houdt de voortgang in de gaten en spreekt de leerling hierop aan. Voor het examen (dat op school plaatsvindt) is er een klassikale training. Een eventueel herexamen is voor rekening van de leerling. De VCA-cursus wordt betaald door ouders (70 euro), het VCA-examen wordt betaald door school (70 euro).