Kalsbeek College Menu Openen

Ondersteuning

Ondersteuning

Studiebegeleiding

Begeleidingsuren
In leerjaar 1 en 2 zijn er begeleidingsuren (‘bu’) in het rooster opgenomen. Voor zover mogelijk worden deze uren gebruikt voor extra ondersteuning.

Hulplessen
Leerlingen die achterlopen met de leerstof door ziekte of die een bepaald onderdeel van een vak niet beheersen, kunnen in aanmerking komen voor hulples. Het gaat om kortdurende hulp. Hulples is mogelijk voor de volgende vakken: Nederlands, Engels en wiskunde.
Tijdens de leerlingbespreking wordt vastgesteld welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.