Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Kosten per leerjaar

Hieronder vindt u per leerjaar de voorlopige opgave van de kosten. Door aanpassingen in het schoolprogramma kunnen er nog wijzigingen optreden.
Voor alle vakken geldt: mits in vakkenpakket.

Leerjaar 1

Kosten leerjaar 1

ouderbijdrage € 50,-
huur kluisje € 7,00
kosten slot + 2 sleutels € 7,50
kopieën € 7,00
kunst en cultuur € 10,00
kennismakingsweek € 125,00
bijdrage leermiddelen 1 basis (lwoo)
excursie mens en natuur € 22,00
tekendoos + inhoud € 25,00
gymshirt € 9,00
rekenmateriaal € 1,00
bijdrage leermiddelen 1 basis/kader (lwoo)
excursie mens en natuur € 22,00
tekendoos + inhoud € 25,00
gymshirt € 9,00
rekenmateriaal € 1,00
bijdrage leermiddelen 1 kader/mavo
excursie mens en natuur € 22,00
tekendoos + inhoud € 25,00
gymshirt € 9,00
rekenmateriaal € 1,00
bijdrage leermiddelen 1 mavoXL
excursie Archeon € 20,00
tekendoos + inhoud € 25,00
gymshirt € 9,00
rekenmateriaal € 1,00

Leerjaar 2

Kosten leerjaar 2

ouderbijdrage € 50,00
huur kluisje € 7,00
kunst en cultuur € 10,00
kopieën € 7,00
bijdrage leermiddelen 2 basis/kader
projectweek € 35,00
excursie € 20,00
rekenmateriaal € 1,00
bijdrage leermiddelen 2 kader/mavo
excursie € 20,00
rekenmateriaal € 1,00
bijdrage leermiddelen 2 mavoXL
gymshirt (voor leerlingen vanuit 1 mavo/havo SPK) € 9,00
projectweek € 35,00
excursie € 35,00

Leerjaar 3 vmbo-b/k

Kosten leerjaar 3 basis/kader

ouderbijdrage € 50,00
huur kluisje € 7,00
kunst en cultuur € 10,00
kopieën € 7,00
werkweek Londen € 265,00
werkweek Zeeland € 240,00
werkweek Ommen € 240,00
HORECA BAKKERIJ RECREATIE (HBR)
excursie € 10,00
stagemap € 3,75
bijdrage CKV € 15,00
helft aanschaf beroepskleding € 52,50
sportoriëntatie € 10,00
ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O)
stagemap € 3,75
logistieke training € 16,75
excursie € 20,00
bijdrage CKV € 15,00
sportoriëntatie € 10,00
PRODUCEREN INSTALLEREN ENERGIE (PIE)
stagemap € 3,75
1e helft vakkleding € 37,50
bijdrage CKV € 15,00
sportoriëntatie € 10,00
excursie € 15,00
examen VCA € 70,00
UITERLIJKE VERZORGING (UV)
stagemap € 3,75
schort € 25,00
gebruik set haarverzorging € 30,00
excursie vakbeurs € 20,00
bijdrage CKV € 15,00
excursie Corpus (biologie) € 20,00
sportoriëntatie € 10,00
portfoliomap € 3,75
ZORG EN WELZIJN (Z&W)
stagemap € 3,75
portfoliomap € 3,75
excursie Corpus (biologie) € 20,00
beroepskleding € 15,00
gebruik UV-spullen € 10,00
sportoriëntatie €10,00
bijdrage CKV € 15,00
Voor de stage kan om een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden. Deze is beperkt geldig en kost ongeveer € 40,-.
DIENST EN PRODUCTEN/SPORT (DPS)
stagemap € 3,75
bijdrage CKV € 15,00
excursie Corpus (biologie) € 20,00
sportoriëntatie € 10,00
excursies € 30,00
fitness € 10,00
zwembad € 62,50
   

Leerjaar 3 mavoXL

ouderbijdrage € 50,00
huur kluisje € 7,00
kunst en cultuur € 10,00
kopieën € 7,00
werkweek Ardennen € 240,00
bijdrage leermiddelen 3 mavoXL
stagemap € 3,75
gymshirt (voor leerlingen vanuit 2 havo-6 SPK) € 9,00
sportoriëntatie € 10,00
excursie 3 mavo € 35,00
bijdrage CKV € 15,00
excursie geschiedenis (vakvolgend) € 16,50

Leerjaar 4 vmbo-b/k

Kosten leerjaar 4 basis/kader

ouderbijdrage € 50,00
huur kluisje € 7,00
kunst en cultuur € 10,00
kopieën € 7,00
bijdrage leermiddelen
HORECA BAKKERIJ RECREATIE (HBR)
2e helft aanschaf beroepskleding € 50,00
sportoriëntatie € 10,00
ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O)
sportoriëntatie € 10,00
PRODUCEREN INSTALLEREN ENERGIE (PIE)
2e helft vakkkleding € 37,50
sportoriëntatie € 10,00
UITERLIJKE VERZORGING (UV)
excursie € 50,00
sportoriëntatie € 10,00
ZORG EN WELZIJN (Z&W)
excursie € 40,00
sportoriëntatie € 10,00
Voor de stage kan om een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden. Deze is beperkt geldig en kost ongeveer € 40,-.
DIENST EN PRODUCTEN/SPORT (D&P/S)
sportoriëntatie € 10,00
excursies € 50,00
fitness € 10,00
zwembad € 62,50

Leerjaar 4 mavo

ouderbijdrage € 50,00
huur kluisje € 7,00
kunst en cultuur € 10,00
kopieën € 7,00
bijdrage leermiddelen 4 mavo
sportoriëntatie € 10,00
excursie Keulen (met Duits) € 31,50
excursie Body World (met biologie) € 20,00
excursie/expositie (met tekenen) € 20,00
excursie (met geschiedenis) € 17,50
excursie (met Frans) € 50,00
voor de excursies geldt: mits vak in vakkenpakket