Kalsbeek College Menu Openen

Studieboeken & Financiële zaken

Studieboeken & Financiële zaken

Kosten per leerjaar

Hieronder vindt u per leerjaar de voorlopige opgave van de kosten voor schooljaar 2021-2022 die we in september factureren. Door corona en mogelijke aanpassingen in het schoolprogramma kunnen er nog wijzigingen optreden.

Voor alle vakken geldt: mits in vakkenpakket.

Leerjaar 1

Kosten leerjaar 1 Bedrag
ouderbijdrage 50,00
huur kluisje 7,00
kosten slot + 2 sleutels 7,50
kopieën 6,75
kennismakingsweek 145,00
kunst en cultuur 10,50
tekendoos + inhoud 25,00
gymshirt 9,00
excursie 1 b/k en 1 k/m 22,00
excursie 1 mavo 20,00

Leerjaar 2

Kosten leerjaar 2 Bedrag
ouderbijdrage 50,00
‘Hoe overleef ik’-week 35,00
huur kluisje 7,00
kunst en cultuur 10,50
kopieën 6,75
excursie 2 b/k en 2 k/m 20,00
excursie 2m 35,00
bijdrage leermiddelen 2 mavoXL
gymshirt (voor leerlingen vanuit 1 mavo/havo SPK) 9,00

Leerjaar 3 vmbo-b/k

Kosten leerjaar 3 basis/kader Bedrag
ouderbijdrage 50,00
huur kluisje 7,00
kunst en cultuur 10,50
bijdrage CKV 15,00
kopieën 6,75
Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
HORECA BAKKERIJ EN RECREATIE (HBR)
Bedrag
stagemap 3,75
helft aanschaf beroepskleding 60,00
sportoriëntatie 10,00
bakkerijproducten 10,00
excursie 15,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k

ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O)

Bedrag
stagemap 3,75
sportoriëntatie 10,00
excursie 30,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k
PRODUCEREN INSTALLEREN ENERGIE (PIE)
Bedrag
sportoriëntatie 10,00
stagemap 3,75
vakkleding 52,00
excursie PIE 15,00
examen VCA 70,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k

BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI)

Bedrag
1e helft vakkleding 52,00
sportoriëntatie 10,00
stagemap 3,75
examen VCA 70,00

 

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k

MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T)

Bedrag
vakkleding 0,00
sportoriëntatie 10,00
stagemap 3,75
examen VCA 70,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k

UITERLIJKE VERZORGING (UV)

Bedrag
sportoriëntatie 10,00
stagemap 3,75
schort 25,00
gebruik set haarverzorging 30,00
portfoliomap 3,75

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k

ZORG EN WELZIJN (Z&W)

Bedrag
sportoriëntatie 10,00
stagemap 3,75
portfoliomap 3,75
beroepskleding 15,00
gebruik vakmateriaal 15,00
excursie Z&W 35,00
excursie biologie 20,00
 
Voor de stage kan om een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden. Deze is beperkt geldig en kost ongeveer € 40,-.

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 b/k

DIENST EN PRODUCTEN/SPORT (DPS)

Bedrag
stagemap 3,75
sportoriëntatie 10,00
buitensporten 50,00
excursie biologie 20,00
excursie DPS 30,00

Leerjaar 3 mavoXL

Leerjaar 3 MAVOXL Bedrag
ouderbijdrage 50,00
huur kluisje 7,00
kunst en cultuur 10,50
kopieën 6,75
gymshirt (voor leerlingen vanuit 2 havo-6 SPK) 9,00
sportoriëntatie 10,00
bijdrage CKV 15,00
startweek 30,00
excursie 3 mavo 35,00
excursie geschiedenis 16,50

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 3 mavoXL Bedrag
LO2 75,00

Leerjaar 4 vmbo-b/k

Leerjaar 4 vmbo-basis/kader Bedrag
ouderbijdrage 50,00
huur kluisje 7,00
kunst en cultuur 10,50
kopieën 6,75

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

HORECA BAKKERIJ EN RECREATIE (HBR)

Bedrag
2e helft aanschaf beroepskleding 60,00
sportoriëntatie 10,00
bakkerijproducten 10,00

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O)

Bedrag
sportoriëntatie 10,00
excursie 30,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

PRODUCEREN INSTALLEREN ENERGIE (PIE)

Bedrag
2e helft vakkleding 52,00
sportoriëntatie 10,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

BOUWEN, WONEN & INTERIEUR (BWI)

Bedrag
2e helft vakkleding 52,00
sportoriëntatie 10,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

MOBILITEIT & TRANSPORT (M&T)

Bedrag
2e helft vakkleding 0,00
sportoriëntatie 10,00

 

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

UITERLIJKE VERZORGING (UV)

Bedrag
sportoriëntatie 10,00

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

ZORG EN WELZIJN (Z&W)

Bedrag
sportoriëntatie 10,00
excursie 35,00
gebruik vakmateriaal 15,00
 
Voor de stage kan om een VOG (verklaring omtrent gedrag) gevraagd worden. Deze is beperkt geldig en kost ongeveer € 40,-.

Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 b/k

DIENST EN PRODUCTEN/SPORT (DPS)

Bedrag
sportoriëntatie 10,00
buitensporten 25,00
zwembad 62,50
excursie 40,00

 

Leerjaar 4 mavo

Leerjaar 4 MAVO Bedrag
ouderbijdrage 50,00
startweek 25,00
huur kluisje 7,00
kunst en cultuur 10,50
kopieën 6,75
Bijdrage leermiddelen leerjaar 4 MAVO

Bedrag

sportoriëntatie 10,00
LO2 75,00
excursie biologie 20,00
excursie & expositie tekenen 20,00
excursie Duits 31,50
excursie Frans 50,00
excursie geschiedenis 17,50