Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

Leerlingen actief betrokken

Leerlingen kunnen meebeslissen over bijvoorbeeld activiteiten en de gang van zaken tijdens de pauze. Op het Kalsbeek College kunnen leerlingen op verschillende manieren hun stem laten horen.

Leerlingenraad
Een leerling kan zich aanmelden voor de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert over dingen die met het schoolleven te maken hebben. Denk aan pauzes, buitenschoolse activiteiten en ideeën om het schoolklimaat te verbeteren. Er is regelmatig overleg met de locatiedirectie.

Leerlingenparlement
Elke klas kiest aan het begin van het schooljaar een klassenvertegenwoordiger. Er is regelmatig overleg met de klas. Vier keer per jaar wordt er vergaderd. De klassenvertegenwoordigers gaan in gesprek met hun afdelingsleiders. Elk leerlingenparlement vaardigt iemand af naar de leerlingenraad.