Kalsbeek College Menu Openen

Extra's

Extra's

Kunst en cultuur

CKV (havo/atheneum)

In het 4e en 5e leerjaar van havo en atheneum krijg je het vak CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming. Bij CKV maak je op een brede manier kennis met veel kunstdisciplines. We maken je wegwijs in de wereld van kunst en cultuur. Je gaat een paar keer een culturele activiteit doen, zoals naar een museum, theater- of dansvoorstelling of concertzaal. Je kan meer van een voorstelling of expositie genieten als je er meer vanaf weet.

Je legt je ervaringen als bezoeker, toeschouwer, luisteraar of lezer vast in een kunstdossier. Hierin schrijf je op wat je gezien en gehoord hebt en wat je ervan vindt.
Je bent ook zelf actief op het terrein van een van de kunsten. Dit kan resulteren in een film, affiche, schilderij of tekening, of in de uitvoering van een toneel-, dans- of muziekstuk, in fotograferen en foto’s bewerken.

KCV (gymnasium)

Terwijl de leerlingen in de bovenbouw havo/atheneum het verplichte vak CKV volgen, krijgen ze in 5 gymnasium in plaats daarvan het vak Klassieke Culturele Vorming. In de 1ste helft van het schooljaar wordt de reis naar Rome voorbereid: de leerlingen krijgen hoorcolleges over de Romeinse cultuur en geschiedenis en moeten in Rome zelf presentaties verzorgen bij de bezienswaardigheden. In de 2de helft van het 5e leerjaar staat klassiek drama op het programma: behalve de theorie over de theatergeschiedenis en –praktijk moeten de leerlingen verslag leggen van een theatervoorstelling, een onderzoeksopdracht uitvoeren en wordt er in de lessen een klassieke voorstelling ingestudeerd, waarbij alle facetten, spel, decor, kleding, belichting et cetera, aan de orde komen. Het stuk wordt in mei of juni van het schooljaar voor familie, vrienden en andere belangstellenden gespeeld in de aula van de school.

Kalsbeek Theater

Op locatie Schilderspark kun je auditie doen voor een theaterproductie. Naast acteren kan je meedoen met een band/orkest, een decor- en een techniekploeg. Je werkt dan met z’n allen toe naar een spetterende eindvoorstelling, die je meerdere avonden opvoert.

Kunst- en cultuureducatie

Je gaat kunst beleven en actief deelnemen aan verschillende projecten. Daarom wordt op onze school het programma elk jaar opgesteld in nauwe samenwerking met de KUVO. Door goed overleg met de KUVO zijn we in staat in te spelen op actualiteiten. De KUVO wordt door de scholen in de gemeente Woerden en door de gemeente zelf gefinancierd om jaarprogramma’s op te zetten met kunstzinnige activiteiten voor alle leerjaren. Verder staat op het programma:

  • voor de brugklassen een ‘theaterdag’ waarbij kennis gemaakt wordt met ‘podiumkunst’. Het gaat hierbij om podiumkunst in de breedste zin van het woord. Dit kan dus op verschillende manieren; zelf spelen, dansen, voordragen, decor bouwen of video maken. Ieder heeft zo z’n eigen bijdrage wat uiteindelijk uitmondt in een presentatie die ’s avonds aan de ouders getoond wordt
  • voor de 2e klassen het ‘Pestproject’. Met een theaterstuk laten we de leerlingen zien en beleven wat pesten voor impact heeft.
  • voor alle 3e klassen een cabaretvoorstelling, die voorbereid wordt bij de dramalessen.
  • Het programma voor de klassen 4, 5 en 6 wisselt jaarlijks.

Het organiseren en bezoeken van exposities en het houden van een performance met werk van eindexamenleerlingen wordt ook door de KUVO ondersteund.