Kalsbeek College Menu Openen

Extra's

Extra's

Kunst en cultuur

CKV (havo/atheneum)

In het 4e en 5e leerjaar van havo en atheneum krijg je het vak CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming. Je maakt bij CKV kennis met de wereld van kunst en cultuur. We gaan o.a. een aantal theater- en dansvoorstellingen bezoeken en leren je met nieuwe ogen naar kunst te kijken. Hierdoor raak je zelf ook geïnspireerd om een kunstwerk te maken. Dit kan een foto, film of toneelvoorstelling zijn, maar ook een beeld, maquette, schilderij of tekening.

Je leert bij CKV hoe je jouw creativiteit kan inzetten om tot een origineel ontwerp of eindproduct te komen. Je verdiept je in de kunsten waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt, zoals foto, film en architectuur. Door middel van kijk- en praktijkopdrachten leer je de wereld om je heen te beschrijven en misschien daardoor te begrijpen.

Al deze kunstuitingen hou je bij in je eigen kunstdossier. Zodat je aan het einde van de CKV-lessen een inspirerend portfolio hebt opgebouwd met alles wat jij op kunstzinnig gebied geleerd en gedaan hebt.

KCV (gymnasium)

Terwijl de leerlingen in de bovenbouw havo/atheneum het verplichte vak CKV volgen, krijgen ze in 5 gymnasium in plaats daarvan het vak Klassieke Culturele Vorming. In de 1ste helft van het schooljaar wordt de reis naar Rome voorbereid: de leerlingen krijgen hoorcolleges over de Romeinse cultuur en geschiedenis en moeten in Rome zelf presentaties verzorgen bij de bezienswaardigheden. In de 2de helft van het 5e leerjaar staat klassiek drama op het programma: behalve de theorie over de theatergeschiedenis en –praktijk moeten de leerlingen verslag leggen van een theatervoorstelling, een onderzoeksopdracht uitvoeren en wordt er in de lessen een klassieke voorstelling ingestudeerd, waarbij alle facetten, spel, decor, kleding, belichting et cetera, aan de orde komen. Het stuk wordt in mei of juni van het schooljaar voor familie, vrienden en andere belangstellenden gespeeld in de aula van de school.

Kalsbeek Theater

Op locatie Schilderspark kun je auditie doen voor een theaterproductie. Naast acteren kan je meedoen met een band/orkest, een decor- en een techniekploeg. Je werkt dan met z’n allen toe naar een spetterende eindvoorstelling, die je meerdere avonden opvoert.

Kunst- en cultuureducatie

Elk jaar stelt onze school in samenwerking met de KUVO een programma op met kunstzinnige activiteiten voor alle leerjaren. Je gaat kunst beleven en actief deelnemen aan verschillende projecten.

  • De brugklassen krijgen een theaterdag, waarbij kennis wordt gemaakt met podiumkunsten. Je kunt toneelspelen, dansen, voordragen, decor bouwen of video maken. Uiteindelijk komt alles bij elkaar tijdens een prachtige presentatie voor ouders en belangstellenden.
  • De 2e klassen nemen deel aan het anti-pestproject. Met een theaterstuk laten we de leerlingen de impact van pesten beleven.
  • Alle 3e klassen zien een cabaretvoorstelling, die voorbereid wordt tijdens de dramalessen.
  • Het programma voor de 4e, 5e en 6e klassen wisselt jaarlijks en wordt samen met CKV en Beeldend Vormen ingericht.
  • Eindexamenkandidaten met Beeldend Vormen als examenvak presenteren hun examenwerk. Deze expositie wordt in samenwerking met KUVO vormgegeven.