Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Overgangsregels 2019-2020

Algemeen

Aan het einde van het schooljaar wordt bepaald of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar. Op de ouderavond in september krijgen ouders/verzorgers daar uitgebreide informatie over.

Bevorderingsregels algemeen

 • Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald of een leerling al of niet bevorderd is.
 • In geval van bijzondere omstandigheden en/of kennelijke onbillijkheden kan de docentenvergadering van de normen afwijken.
 • Een leerling die is bevorderd, is automatisch ook bevorderd naar het volgende leerjaar van een onderliggende afdeling.
 • De docentenvergadering kan een leerling die doubleert, bevorderen naar een hoger leerjaar van een onderliggende afdeling.
 • Een leerling kan niet op school blijven als hij tweemaal in hetzelfde leerjaar of in 2 achtereenvolgende jaren blijft zitten.
 • Per vak wordt op het rapport 1 eindresultaat vermeld.
 • Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald of een leerling al dan niet in de docentenvergadering wordt besproken. De docentenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen of een besproken leerling wordt bevorderd of doubleert.
 • De leerling heeft bij doubleren het recht hetzelfde leerjaar over te doen. In een determinatieklas kan de leerling, na doublure, niet meer bevorderd worden naar een bovenliggende afdeling.
 • De docentenvergadering kan bij een leerling met uitzonderlijk goede resultaten het verzoek tot bevorderen naar het volgend leerjaar van een bovenliggende afdeling honoreren.
 • Het cijfer vijf is 1 tekort, een vier is 2 tekorten en het cijfer drie of lager telt voor 2,5 tekort.

Schema bevordering

12 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 72 of meer bevorderen
3 of 3,5 71 of minder bespreken
4 70 of meer bespreken
4 69 of minder zitten blijven
4,5 76 of meer bespreken
4,5 75 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
13 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 78 of meer bevorderen
3 of 3,5 77 of minder bespreken
4 75 of meer bespreken
4 74 of minder zitten blijven
4,5 82 of meer bespreken
4,5 81 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
14 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 84 of meer bevorderen
3 of 3,5 83 of minder bespreken
4 81 of meer bespreken
4 80 of minder zitten blijven
4,5 88 of meer bespreken
4,5 87 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
15 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3 of 3,5 90 of meer bevorderen
3 of 3,5 89 of minder bespreken
4 87 of meer bespreken
4 86 of minder zitten blijven
4,5 95 of meer bespreken
4,5 94 of minder zitten blijven
5 of meer n.v.t. zitten blijven
16 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3,5 n.v.t. bevorderen
3,5 of 4 95 of meer bevorderen
3,5 of meer 94 of minder bespreken
4,5 93 of meer bespreken
4,5 92 of minder zitten blijven
5 101 of meer bespreken
5 100 of minder zitten blijven
5,5 of meer n.v.t. zitten blijven
17 vakken
Tekort Aantal punten Resultaat
< 3 n.v.t. bevorderen
3,5 101 of meer bevorderen
3,5 100 of minder bespreken
4 101 of meer bevorderen
4 100 of minder bespreken
4,5 99 of meer bespreken
4,5 98 of minder zitten blijven
5 107 of meer bespreken
5 106 of minder zitten blijven
5,5 of meer n.v.t. zitten blijven

Overgangsregeling klas 1m/h, 1h/v, 1a, 1g, 2h6, 2h, 2a, 2g, 3h, 3a, 3g

Voor de bevordering geldt:

 • alle vakken met een cijfer tellen even zwaar mee;
 • een leerling kan alleen worden bevorderd als de beoordeling van het vak lo minimaal ‘voldoende’ is.
 1. Tel het aantal vakken waarvoor een rapportcijfer gegeven is.
 2. Bepaal het aantal tekorten.
 3. Bepaal de som van alle cijfers samen.
 4. Schema bevordering.
 5. Zie aanvullende eisen.

Aanvullende eisen overgangsregeling:

Voor brugklas 1m/h geldt:

Bepalend of iemand geplaatst wordt in het 2de leerjaar van de 6-jarige havo, is of de leerling dit niveau aankan en de ambitie hiervoor heeft. Aan het einde van het schooljaar is een plaatsingsvergadering, waarbij alle leerlingen een advies krijgen.

Een leerling wordt geplaatst in het tweede leerjaar van de havo-6 als hij of zij:

 • minimaal 42 punten heeft behaald voor de ‘examenvakken’. Dit betreft: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie;
 • het cijfer voor godsdienst minimaal een 6 is;
 • de vakken met een o/v/g-beoordeling minimaal voldoende zijn afgerond; dit betreft: kunst, Design & Technologie en lichamelijke opvoeding;
 • maximaal 1 tekort heeft in de kernvakken (Ne/En/wi) en er maximaal 2 tekorten zijn in alle vakken met een cijfer.

Als een leerling niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de leerling besproken.
Uit deze bespreking volgt (eventueel na revisie) een bindend advies: tweede leerjaar havo-6; mogelijk tweede leerjaar havo-6 op basis van uitkomsten zomerschool; overstap naar tweede leerjaar mavoXL; afstroom kader/mavo of anders.

Leerlingen die wel aan bovenstaande criteria voldoen:

 • kunnen op aanvraag van school of thuis een niet-bindend advies krijgen om over te stappen naar de mavoXL;
 • opstroom richting de reguliere havo wordt waar nodig besproken op een vraag van leerling/ouders of een vraag vanuit de school. Een leerling kan alleen met een advies 2 havo opstromen naar de reguliere havo. De leerling mag in dat geval ook kiezen om door te stromen naar het tweede leerjaar H6.

In alle gevallen wordt een leerling besproken op basis van de volgende bespreekpunten:

 • de cijfers per vak (niveau);
 • de toetsen die gebaseerd zijn op RTTI. Ieder vak geeft minimaal drie RTTI toetsen. Bij deze toetsen is er extra informatie beschikbaar over reproductie (R), toepassing (T) en inzicht (I);
 • de havo-ambitie van de leerling (o.a. bepaald aan de hand van het LOB-dossier en de uitkomst van de driehoeksgesprekken);
 • de resultaten van de externe niveautoetsen.

De resultaten van het rapport in maart en de uitkomsten van het tweede driehoeksgesprek geven doorgaans een goede indruk van de mogelijkheden voor het tweede leerjaar.

Voor brugklas 1h/a/g geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en beeldende vorming volgt automatisch bespreking;
 • het advies 2 havo-6 kan afgegeven worden in 1h/v bij een puntenaantal van 52 of minder voor de volgende 8 vakken: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en beeldende vorming;
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn.

Voor brugklas 1a/g geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, latijn (voor 1g) wiskunde, biologie en beeldende vorming volgt automatisch bespreking;
 • tevens kan tot en met 52 punten voor deze vakken een advies richting 2 havo gegeven worden;
 • bij de vakken “science” en “mythe en werkelijkheid” behalen de leerlingen voor elk vak 3 beoordelingen. Bij 2 of meer onvoldoende beoordelingen in totaal telt dit mee als 1 tekort;
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn.

Overgangsregeling 2 havo-6

Bepalend of iemand geplaatst wordt in het 3e leerjaar van de havo-6 is of hij of zij dit niveau aankan en de ambitie hiervoor heeft. Aan het einde van het schooljaar is een plaatsingsvergadering, waarbij alle leerlingen een advies krijgen.

Een leerling wordt geplaatst in het derde leerjaar van de havo-6 als hij of zij:

 • minimaal 54 punten heeft behaald voor de ‘examenvakken’. Dit betreft: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, wiskunde en biologie;
 • het cijfer voor godsdienst minimaal een 6 is;
 • de vakken met een o/v/g-beoordeling minimaal voldoende zijn afgerond. Dit betreft: kunst, Design & Technologie en lichamelijke opvoeding;
 • maximaal 1 tekort heeft in de kernvakken (Ne/En/wi) en er maximaal 2 tekorten zijn in alle vakken met een cijfer.

Als een leerling niet aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de leerling besproken.
Uit deze bespreking volgt (eventueel na revisie) een plaatsing: derde leerjaar havo-6, mogelijk derde leerjaar havo-6 op basis van uitkomsten zomerschool; overstap naar derde leerjaar mavoXL, afstroom naar vmbo-kader of anders.

Leerlingen die wel aan bovenstaande criteria voldoen:

 • leerlingen die voldoen aan bovenstaande criteria kunnen op aanvraag van school of thuis een niet-bindend advies krijgen om over te stappen naar mavoXL.
 • Opstroom richting de reguliere havo wordt waar nodig besproken op een vraag van leerling/ouders of een vraag vanuit de school. Een leerling kan alleen met een advies 3 havo opstromen naar de reguliere havo. De leerling mag in dat geval ook kiezen om door te stromen naar het derde leerjaar havo-6.

In alle gevallen wordt een leerling besproken op basis van de volgende bespreekpunten:

 • de cijfers per vak (niveau);
 • de toetsen die gebaseerd zijn op RTTI. Ieder vak geeft minimaal 3 RTTI toetsen. Bij deze toetsen is er extra informatie beschikbaar over reproductie (R), toepassing (T) en inzicht (I);
 • de havo-ambitie van de leerling (o.a. bepaald aan de hand van het LOB-dossier en de uitkomst van de driehoeksgesprekken);
 • de resultaten van de externe niveautoetsen.

Voor 2 havo geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Duits, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, biologie, beeldende vorming volgt automatisch bespreking.

Voor 2 atheneum en 2 gymnasium geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Duits, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, biologie, beeldende vorming, Grieks en Latijn volgt automatisch bespreking;
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn.

Voor 3 havo geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de examenvakken volgt automatisch bespreking (vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, beeldende vorming);
 • voldoen aan de eisen van de maatschappelijke stage zoals die voor een aantal leerjaren zijn opgesteld, is een voorwaarde voor bevordering.

Voor 3 atheneum en 3 gymnasium geldt:

 • bij 2 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt automatisch bespreking;
 • bij 3 tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde volgt zitten blijven;
 • bij 3 tekorten in de examenvakken volgt automatisch bespreking (vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, beeldende vorming, Grieks en Latijn).
 • de beoordeling van de talentmodules moet voldoende zijn;
 • voldoen aan de eisen van de maatschappelijke stage zoals die voor een aantal leerjaren zijn opgesteld, is een voorwaarde voor bevordering.

Overgangsregeling vanaf leerjaar 4

Voor alle leerlingen vanaf leerjaar 4 geldt:

 • De in de bespreekzone genoemde overpunten worden als volgt toegekend: een 7 levert 1 overpunt op, een 8 levert 2 overpunten op, een 9 of een 10 levert 3 overpunten op.
 • Voor de tekorten geldt: een 5 levert 1 tekort op; een 4 levert 2 tekorten op.
 • In 4 havo en 4 vwo worden de rapportcijfers van maatschappijleer en CKV gemiddeld en tellen als één combinatiecijfer mee in 4 havo en 4 en 5 atheneum.

Overgangsreglement 4 havo > 5 havo

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle cijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of twee keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo en gd ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende is; of
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts één overpunt.; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er 3 keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6,0 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is en er sprake is van minimaal 3 overpunten; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is en er sprake is van minimaal 4 overpunten; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullend voor 4 havo
Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer.

Leerlingen worden niet bevorderd als:

zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Overgangsreglement 4 vwo > 5 vwo

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of twee keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal één tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo en gd ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende is;
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts één overpunt; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er drie keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullend voor 4 atheneum
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken.  De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer.

Aanvullend voor 4 gymnasium
Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen een combinatiecijfer bij het eindexamen. Er mag echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. Het combinatiecijfer is aan het einde van 4 gymnasium gelijk aan het eindcijfer van maatschappijleer.
Leerlingen die met weglating van een extra keuze-examen­vak in een van bovengenoemde bespreekcategorieën vallen en een 4 of een 5 hebben gescoord voor dat extra vak op grond waarvan zij zouden doubleren, worden in bespreking genomen.

Leerlingen worden niet bevorderd als:

zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Overgangsreglement 5 vwo > 6 vwo

Leerlingen worden bevorderd als:

 • alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
 • er één 4 is of 2 keer een 5 of één 5 en één 4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 1 tekort is bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; en
 • de beoordeling van lo, gd en filosofie en voor gymnasiasten kcv ‘voldoende’ is; en
 • er maximaal 2 schoolexamenvakken zijn waarvan het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het PTA onvoldoende zijn; en
 • aan alle eisen voor de handelingsdelen is voldaan.

Leerlingen worden besproken als:

 • van 3 of meer schoolexamenvakken het gewogen gemiddelde van de resultaten voor het schoolexamen onvoldoende is;
 • er één 4 is of 2 keer een 5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 1 overpunt; of
 • er één 5 en één 4 zijn en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en er sprake is van slechts 2 overpunten; of
 • er 3 keer het cijfer 5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; of
 • er 2 keer het cijfer 4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of hoger is; en
 • er maximaal 2 tekorten zijn bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Aanvullende overgangseis voor 5 atheneum
CKV, maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen voor het examen een combinatiecijfer. Er kan echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. De cijfers van CKV en maatschappijleer tellen als één cijfer mee voor het eindrapport. Dit combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de op hele cijfers afgeronde eindcijfers van CKV en maatschappijleer (voor maatschappijleer is dit het cijfer behaald in 4 atheneum).

Aanvullende overgangseis voor 5 gymnasium
Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen voor het examen een combinatiecijfer. Er kan echter niet lager dan een 4 gehaald worden voor één van deze vakken. Het combinatiecijfer is aan het einde van 5 gymnasium gelijk aan het eindcijfer van maatschappijleer (voor maatschappijleer is dit het cijfer behaald in 4 gymnasium).

Leerlingen worden niet bevorderd als:

zij niet voldoen aan de eisen om te worden bevorderd dan wel wanneer de uitslag van bespreken negatief is.

Toelating van 4 mavo tot 4 havo

Uitgangspunt: voor de toelating van 4 mavo naar 4 havo is het uitgangspunt dat voor de overstapper 4 en 5 havo in 2 jaar haalbaar is.

Procedure

 1. Leerlingen van 4 mavo moeten uiterlijk 1 februari van het schooljaar, dat zij in 4 mavo zitten, aangeven belangstelling te hebben om het volgende schooljaar toegelaten te worden in 4 havo. In februari/maart moeten zij 2 ‘matchings’middagen volgen op locatie Schilderspark. Zij melden zich definitief aan voor toelating in 4 havo door het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de decaan van de mavo in te leveren.
 2. Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van de havo.
 3. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider 4 en 5 havo en de decaan van de havo.
 4. Voor de toelating zijn van belang:
 • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen, met uitzondering van het vak maatschappijleer 1
 • de adviezen van de toeleverende docenten van de mavo

Reglement

 • Leerlingen die een 6,8 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden toegelaten indien ook aan alle andere voorwaarden is voldaan. Zij krijgen wel een (niet-bindend) advies.
 • Leerlingen die voor de eindcijfers van het schoolexamen een 6,5 of meer gemiddeld hebben, maar minder dan een 6,8 worden door de toelatingscommissie besproken.
 • Leerlingen die lager dan een 6,5 gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen worden afgewezen.
 • Leerlingen die in het tweede of derde leerjaar van de mavo gedoubleerd hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het school examen, besproken.
 • Leerlingen die in 4 mavo gezakt zijn, kunnen na het tweede examenjaar niet naar 4 havo.
 • Leerlingen mogen geen onvoldoende hebben voor hun eindcijfer van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen één keer een 4 of twee keer een 5 hebben worden, indien zij 6,5 of meer gemiddeld hebben voor hun eindcijfers van het schoolexamen, besproken.
 • Leerlingen die in het voor de havo gekozen pakket bij de eindcijfers van het schoolexamen meer dan 2 tekorten hebben worden afgewezen.
 • Als leerlingen in 4 havo de vakken wiskunde, Frans, Duits, natuurkunde en/of economie kiezen, moeten zij deze vakken t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • Als leerlingen in 4 havo het vak scheikunde kiezen, moeten zij het vak natuur- en scheikunde 1 t/m 4 mavo gevolgd hebben.
 • De leerlingen moeten na hun examen een aansluitingsprogramma van 2 weken volgen op locatie Schilderspark.
 • De toelatingscommissie geeft een bindende uitspraak.

Toelating van 5 havo tot 5 atheneum

Procedure

Voor toelating tot 5 atheneum kunnen leerlingen van 5 havo zich aanmelden tot 1 april van het schooljaar waarin ze in 5 havo zitten. Hiertoe leveren zij het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ vóór 1 april bij de administratie in.

Vóór 15 april is het gewenste vakkenpakket ingeleverd bij de decaan van het vwo. De toelatingscommissie bestaat uit de afdelingsleider bovenbouw-vwo en de decaan van het vwo.

Voor de toelating zijn van belang:

 • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen;
 • de adviezen van de toeleverende docenten van de havo-afdeling.

Inhoudelijk

 1. Advisering
  Uitgangspunt bij de advisering van de havo-docenten is de vraag of de leerling op basis van prestaties (kennis, inzicht en vaardigheden) en inzet in staat geacht wordt binnen 2 jaar de atheneum-opleiding succesvol af te ronden.
 2. Cijfers en toelating na de 3e schoolexamenweek:
 • een gemiddeld eindcijfer van 7,0 of hoger leidt bijna automatisch tot toelating;
 • een gemiddeld eindcijfer tussen 6,5 en 7,0 betekent bespreking;
 • een gemiddeld eindcijfer van 6,5 of lager gecombineerd met een twijfelachtig of negatief advies van de docenten betekent afwijzing.

De eindcijfers van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten alle voldoende zijn.