Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsresultaten

Examenresultaten

Examenresultaten 2020-2021

Mavo (havo-6) 98,9%
Havo 92,6%
Atheneum 95,3%
Gymnasium 100%

Al jaren scoren eindexamenleerlingen op locatie Schilderspark goed. Afgelopen jaar verliet 96,8% van de Kalsbeek-examenleerlingen de school met een diploma op zak.

Een bijzondere vermelding waard is de prestatie van de eerste lichting havo-6-leerlingen die vier jaar geleden op locatie Schilderspark begonnen is. Hun ‘eerste’ examen zit erop en 99% van deze leerlingen is geslaagd voor de mavo. ,,Een mooie beloning voor deze nieuwe, succesvolle stroom op onze school”, meldt locatiedirecteur Han Koebrugge trots.” Deze leerlingen vervolgen na de zomervakantie hun schoolcarrière in 4-havo. Koebrugge: ,,In de eerste vier jaar is de basis voor het havo-niveau gelegd en zijn er havo-vaardigheden aangeleerd. De overstap van mavo naar havo zal hierdoor veel makkelijker verlopen.” Dat de havo-6 op het Kalsbeek College een schot in de roos is, blijkt ook uit de cijfers. Van de leerlingen die in 2018 gestart zijn, gaat 80% door naar de havo.

Andere resultaten

Andere resultaten van de school zijn te lezen op de website www.scholenopdekaart.nl.

Specifieke resultaten over het aantal voortijdige schoolverlaters staan geregistreerd op het vsv-cijferportal  (https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal). Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers dat aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat. De vsv-cijfers voor het meest recente schooljaar (2020-2021) voor het Kalsbeek College zijn als volgt uit: 9 leerlingen / 0,36%

VSV-percentage Kalsbeek College 2020-2021

Niveau % VSV
Vmbo-basis 0,84%
Vmbo-kader 0,47%
Vmbo-t (mavo) 1,76%
Havo/vwo 0,23%
Totaal: 9 leerlingen 0,36%