Kalsbeek College Menu Openen

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsresultaten

Examenresultaten

Examenresultaten 2022-2023

Mavo (havo-6) 94,9%
Havo 82,8%
Atheneum 92,7%
Gymnasium 100%

Al jaren scoren eindexamenleerlingen op locatie Schilderspark goed. Afgelopen jaar verliet 96,8% van de Kalsbeek-examenleerlingen de school met een diploma op zak.

Van de tweede havo-6 lichting heeft 95% het vmbo-t-diploma op zak en gaat een groot deel ervan door voor een tweede diploma op de havo. Van de havisten is 83% geslaagd, op het atheneum ligt het slagingspercentage op 93% en op het gynasium 100%. ,,Knap hoe onze leerlingen het gedaan hebben”, stelt Paul Pashley, locatiedirecteur van Schilderspark. ,,Deze lichting heeft misschien wel het meest last gehad van alle coronaperikelen.”

Op het Kalsbeek College is de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. ,,En die basis gaat verder dan alleen het diploma waarmee je aantoont over kennis van vakken te beschikken”, stelt bestuurder Tijmen Smit. ,,Leerlingen hebben hier ook waardevolle ervaringen op maatschappelijk en sociaal gebied opgedaan. Deze ‘kritische wereldburgers’ zijn in vele opzichten klaar voor de volgende stap.”

Andere resultaten

Andere resultaten van de school zijn te lezen op de website www.scholenopdekaart.nl. Specifieke resultaten over het aantal voortijdige schoolverlaters staan geregistreerd op het vsv-cijferportal  (https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal). Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers dat aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat. De vsv-cijfers voor het meest recente schooljaar (2021-2022) voor het Kalsbeek College zijn als volgt uit: 8 leerlingen / 0,31%