Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Hoogbegaafdenbegeleiding

Op het Kalsbeek College vinden we het belangrijk om je meteen in het eerste jaar goed te ondersteunen, zodat je met succes en zelfvertrouwen je middelbare schoolcarrière start en kan vervolgen! De mentor zal daar in de mentorlessen uitgebreid aandacht aan besteden.

Leerlingen die vanuit de overdracht van de basisschool als meer- of hoogbegaafd bij onze school zijn aangemeld, kunnen worden uitgenodigd voor de HB- begeleiding.
Vanuit onze ervaring weten we dat de overstap naar de brugklas als HB’er soms extra lastig kan zijn. Je komt op een nieuwe school, moet misschien verder fietsen, je ontmoet andere vrienden en vriendinnen, je krijgt meer leraren en meer huiswerk. Dit vraagt allerlei nieuwe vaardigheden.

Het doel van de training is het helpen met het goed functioneren in de “gewone schoolwereld”, het versterken van je executieve functies en het groeien in contact met andere hoogbegaafde leerlingen. We verzorgen geen plusklas met extra uitdaging. Als je juist daar behoefte aan hebt, kijken we met je naar de mogelijkheden. In de tweede week na de start van het nieuwe schooljaar wordt gestart met de training. Deze training vindt in ieder geval tot de kerstvakantie wekelijks plaats. Na de kerstvakantie doen alleen de leerlingen die nog steeds baat hebben bij de training mee met de lessen.
Ook in klas 2 en hoger kun je als hoogbegaafde begeleid worden, maar dan op individuele basis.