Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Begeleiding in de brugklas

Mentorassistenten

Elke brugklasmentor wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door 2 leerlingen uit 5 havo of 5 vwo. Zij hebben een vast moment om ‘hun’ brugklas te spreken en helpen regelmatig bij activiteiten. Voor allerlei zaken kun je als brugklasleerling het hele jaar door bij hen terecht.

Mentorles

Huiswerk maken is vaak niet het meest favoriete onderdeel van het schoolleven. Toch is het nodig dat je op een goede manier met huiswerk omgaat. Daarom krijg je mentorles van je eigen mentor. In deze les leer je allerlei dingen die met zelfstandig studeren te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe je je agenda gebruikt en hoe je leer- en maakwerk verdeelt. Ook staan we stil bij het omgaan met, of liever het voorkomen van pesten.

Wat huiswerk betreft: een goede thuisregel is dat je op een vaste tijd en op een vaste plaats (met weinig afleiding) je huiswerk maakt. Hopelijk ben je al snel zelfstandig genoeg om het huiswerk zelf aan te pakken. Mocht je toch problemen hebben op dit gebied, dan kunnen jij of je ouders bij je mentor of de afdelingsleider terecht. Op tijd bijsturen kan grote problemen voorkomen.

Hulplessen

Hulplessen zijn extra lessen voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, rekenen en motorische remedial teaching. De hulplessen zijn voornamelijk bedoeld voor leerlingen die voor een vak onvoldoende studieresultaten behalen. Ook als je langdurig afwezig bent geweest, kunnen hulplessen nodig zijn.

Je volgt de aangeboden hulplessen in kleine groepjes gedurende één volledige periode van 5 à 6 weken. Je kan per periode voor maximaal 2 verschillende vakken een hulples volgen. Nog meer lesuren per week zou het schoolleven te zwaar maken. Uitnodigingen versturen we per post met een deelnamestrookje, dat ondertekend weer ingeleverd moet worden.