Kalsbeek College Menu Openen

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Begeleiding in de brugklas

Mentorassistenten
Elke brugklasmentor wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door 2 leerlingen uit 5 havo of 5 vwo. Zij hebben een vast moment om ‘hun’ brugklas te spreken en helpen regelmatig bij activiteiten. Voor allerlei zaken kun je als brugklasleerling het hele jaar door bij hen terecht.

Mentorles
Huiswerk maken is vaak niet het meest favoriete onderdeel van het schoolleven. Toch is het nodig dat je op een goede manier met huiswerk omgaat. Daarom krijg je mentorles van je eigen mentor. In deze les leer je allerlei dingen die met zelfstandig studeren te maken hebben. Met behulp van je eigen een planagenda leer je je leer- en maakwerk te verdelen en te plannen. Ook staan we stil bij het omgaan met, of liever het voorkomen van pesten.

Wat huiswerk betreft: een goede thuisregel is dat je op een vaste tijd en op een vaste plaats (met weinig afleiding) je huiswerk maakt. Hopelijk ben je al snel zelfstandig genoeg om het huiswerk zelf aan te pakken. Mocht je toch problemen hebben op dit gebied, dan kunnen leerlingen en ouders/verzorgers bij de mentor of afdelingsleider terecht. Op tijd bijsturen kan grote problemen voorkomen.

Hulplessen
Hulplessen zijn extra lessen voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen . De hulplessen zijn voornamelijk bedoeld voor leerlingen uit 1HV en 1A/G die voor een vak onvoldoende studieresultaten behalen. Ook als iemand langdurig afwezig is geweest, kunnen hulplessen nodig zijn. Bij de rekenlessen wordt een digitaal programma op maat gevolgd om achterstanden weg te werken. Deze lessen zijn vanaf november te volgen.

Je volgt de overige aangeboden hulplessen in kleine groepjes gedurende één volledige periode van 5 à 6 weken. Je kan per periode voor maximaal 2 verschillende vakken een hulples volgen. Nog meer lesuren per week zou het schoolleven te zwaar maken. Uitnodigingen versturen we via de Kalsbeek App.

Faalangstreductietraining?
Leerlingen die last van cognitieve of sociale faalangst hebben kunnen tijdens de hulplesmomenten in kleine groepen een Beter omgaan met faalangsttraining volgen.