Kalsbeek College Menu Openen

MR & andere overlegorganen

MR & andere overlegorganen

Leerlingen actief betrokken

Leerlingenraad

Wil je meebeslissen over bijvoorbeeld activiteiten en de gang van zaken op school? Op het Kalsbeek College kun je op verschillende manieren je stem laten horen. Bijvoorbeeld door je aan te melden voor de leerlingenraad.
De leerlingenraad vergadert over dingen die met het schoolleven te maken hebben. Denk aan pauzes, buitenschoolse activiteiten en ideeën om het schoolklimaat te verbeteren. Regelmatig is er overleg met de schoolleiding. 3 leerlingen uit deze raad vertegenwoordigen de leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR).

Klassenvertegenwoordigersoverleg

Elke klas kiest aan het begin van het schooljaar een klassenvertegenwoordiger, die regelmatig overlegt met de klas. De klassenvertegenwoordigers gaan per leerjaar in gesprek (tijdens een klassenvertegenwoordigersoverleg) met de afdelingsleider van de afdeling.